smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Předčíslí účtů daní

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle §38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle §71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty dle zákona č. 9/1991 - zaměstnanost 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z.č. 218/2000 Sb. 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Odvody z kontrol podpory hypotéčního úvěrování byt. výstavby 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP 5717
Poplatky zvláštního charakteru 3770
Poplatky za odebrané množství vody 6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb. 8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle §11 , odst. 1b zákona č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 , odst. 1a zákona č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4 , zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákona č. 185/2001 Sb. - odpad 6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb. - vodní zákon - §§117, 118,119, 120, 122 6744
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách 8790
Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií 6728
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...