smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Předčíslí účtů daní

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle §38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle §71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty dle zákona č. 9/1991 - zaměstnanost 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z.č. 218/2000 Sb. 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Odvody z kontrol podpory hypotéčního úvěrování byt. výstavby 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP 5717
Poplatky zvláštního charakteru 3770
Poplatky za odebrané množství vody 6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb. 8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle §11 , odst. 1b zákona č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 , odst. 1a zákona č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4 , zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákona č. 185/2001 Sb. - odpad 6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb. - vodní zákon - §§117, 118,119, 120, 122 6744
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách 8790
Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií 6728
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...