smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), přinesla k 1. 1. 2012 několik změn v uplatnění cestovních náhrad a tyto změny vyvolaly výkladové problémy s určením maximální výše kapesného u zahraničních pracovních cest tak, aby byla splněna podmínka, že se jedná o nezdanitelný příjem zaměstnance. Tímto problémem se zabýval samostatný příspěvek Koordinačního výboru, který byl uzavřen na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zahraniční kapesné

Je-li zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zabezpečeno bezplatné stravování, je od 1. 1. 2012 nezdanitelným příjmem zaměstnance stravné zkrácené podle těchto pravidel:

  • - 70 % zahraničního stravného za každé hlavní jídlo, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši celodenního stravného (zahraniční pracovní cesta trvá maximálně 12 hod.).
   - 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši (zahraniční pracovní cesta trvá více než 12 hod. a maximálně 18 hod.).
   - 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby (zahraniční pracovní cesta trvá více než 18 hod.).


 • Podle § 180 ZP může zaměstnavatel ve "veřejném sektoru" zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného. Toto kapesné může poskytovat s ohledem na § 166 odst. 2 ZP i zaměstnavatel v "soukromém sektoru". Při dodržení pravidel § 180 ZP má kapesné i v "soukromém sektoru" daňově příznivý režim (daňově uznatelný náklad zaměstnavatele, nezdanitelný příjem zaměstnance).

  V roce 2012 vznikl problém, zda má na horní hranici kapesného (tedy na maximální možnou částku, která nepodléhá u zaměstnance zdanění) vliv případné krácení stravného z důvodu bezplatně poskytnutého hlavního jídla. Tímto problémem se zabýval příspěvek Koordinačního výboru KV 362/04.04.12 Kapesné při zahraniční pracovní cestě projednaný 4. 4. 2012. Daňová správa si k dané věci vyžádala dne 16. 3. 2012 stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, které potvrdilo výklad právní úpravy kapesného při zahraničních pracovních cestách od 1. 1. 2012 podle stejných pravidel jako platila ( jednoznačně) před 1. 1. 2012 – krácení zahraničního stravného z důvodu bezplatného zabezpečení jídla při pracovní cestě nemá vliv na maximální limit kapesného poskytovaného až do výše 40 % zahraničního stravného.

  Konkrétní výklad Ministerstva práce a sociálních věcí k dané věci je tento:

  Věc: Odpověď na dotaz na výši kapesného

  K Vašemu podání ze dne 16. března sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí toto stanovisko:
  Kapesné je cestovní náhrada, na kterou nevzniká zaměstnanci nárok, ale kterou může zaměstnavatel, který je uveden v zákoníku práce, svým zaměstnancům do výše stanovené v § 180 zákoníku práce poskytovat na blíže nespecifikované výdaje……………

  Zaměstnancům lze proto podle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí i nadále poskytovat kapesné do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby v zahraničí, nikoliv ze zkráceného zahraničního stravného z důvodu poskytnutí bezplatného jídla.( JUDr. Naděžda Břeská ,ředitelka odboru legislativního )

  Kontakt

  Rektorská 22
  108 00 Praha 10
  tel: 274 781 676
  gsm: 603 426 895

  U Nikolajky 23
  150 00 Praha 5
  tel: 603 426 895

  Mníšek pod Brdy 135
  252 10 Praha-západ
  Napište nám »

  Aktuality

  Kategorizace účetních jednotek

  23.3.2017
  V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

  Novela občanského zákoníku od února 2017

  1.3.2017
  Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

  Zjednodušený režim EET

  21.2.2017
  Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

  Povinné údaje na účtence

  20.2.2017
  V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...