smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), přinesla k 1. 1. 2012 několik změn v uplatnění cestovních náhrad a tyto změny vyvolaly výkladové problémy s určením maximální výše kapesného u zahraničních pracovních cest tak, aby byla splněna podmínka, že se jedná o nezdanitelný příjem zaměstnance. Tímto problémem se zabýval samostatný příspěvek Koordinačního výboru, který byl uzavřen na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zahraniční kapesné

Je-li zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zabezpečeno bezplatné stravování, je od 1. 1. 2012 nezdanitelným příjmem zaměstnance stravné zkrácené podle těchto pravidel:

  • - 70 % zahraničního stravného za každé hlavní jídlo, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši celodenního stravného (zahraniční pracovní cesta trvá maximálně 12 hod.).
   - 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši (zahraniční pracovní cesta trvá více než 12 hod. a maximálně 18 hod.).
   - 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby (zahraniční pracovní cesta trvá více než 18 hod.).


 • Podle § 180 ZP může zaměstnavatel ve "veřejném sektoru" zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného. Toto kapesné může poskytovat s ohledem na § 166 odst. 2 ZP i zaměstnavatel v "soukromém sektoru". Při dodržení pravidel § 180 ZP má kapesné i v "soukromém sektoru" daňově příznivý režim (daňově uznatelný náklad zaměstnavatele, nezdanitelný příjem zaměstnance).

  V roce 2012 vznikl problém, zda má na horní hranici kapesného (tedy na maximální možnou částku, která nepodléhá u zaměstnance zdanění) vliv případné krácení stravného z důvodu bezplatně poskytnutého hlavního jídla. Tímto problémem se zabýval příspěvek Koordinačního výboru KV 362/04.04.12 Kapesné při zahraniční pracovní cestě projednaný 4. 4. 2012. Daňová správa si k dané věci vyžádala dne 16. 3. 2012 stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, které potvrdilo výklad právní úpravy kapesného při zahraničních pracovních cestách od 1. 1. 2012 podle stejných pravidel jako platila ( jednoznačně) před 1. 1. 2012 – krácení zahraničního stravného z důvodu bezplatného zabezpečení jídla při pracovní cestě nemá vliv na maximální limit kapesného poskytovaného až do výše 40 % zahraničního stravného.

  Konkrétní výklad Ministerstva práce a sociálních věcí k dané věci je tento:

  Věc: Odpověď na dotaz na výši kapesného

  K Vašemu podání ze dne 16. března sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí toto stanovisko:
  Kapesné je cestovní náhrada, na kterou nevzniká zaměstnanci nárok, ale kterou může zaměstnavatel, který je uveden v zákoníku práce, svým zaměstnancům do výše stanovené v § 180 zákoníku práce poskytovat na blíže nespecifikované výdaje……………

  Zaměstnancům lze proto podle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí i nadále poskytovat kapesné do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby v zahraničí, nikoliv ze zkráceného zahraničního stravného z důvodu poskytnutí bezplatného jídla.( JUDr. Naděžda Břeská ,ředitelka odboru legislativního )

  Kontakt

  Rektorská 22
  108 00 Praha 10
  tel: 274 781 676
  gsm: 603 426 895

  U Nikolajky 23
  150 00 Praha 5
  tel: 603 426 895

  Mníšek pod Brdy 135
  252 10 Praha-západ
  Napište nám »

  Aktuality

  Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

  13.2.2018
  Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

  Novinky v daních pro rok 2018

  29.1.2018
  Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

  Daňové přiznání 2017

  26.1.2018
  Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

  Cestovní náhrady v roce 2018

  8.1.2018
  Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...