smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Celní kurz při dovozu zboží

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

§ 4/4: Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz stanovený podle celních předpisů.

§ 20 Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství.

§ 38 Základem daně při dovozu zboží je součet

  1. základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  2. vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmene a),
  3. příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

CELNÍ SPRÁVA ČR - Kurzovní lístek

Co je zboží a co je služba?

Je uskutečněné zdanitelné plnění zbožím nebo službou?

Zde naleznete inspirativní článek přímo od PriceWaterhouseCoopers.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...