smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Celní kurz při dovozu zboží

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

§ 4/4: Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz stanovený podle celních předpisů.

§ 20 Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství.

§ 38 Základem daně při dovozu zboží je součet

  1. základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  2. vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmene a),
  3. příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

CELNÍ SPRÁVA ČR - Kurzovní lístek

Co je zboží a co je služba?

Je uskutečněné zdanitelné plnění zbožím nebo službou?

Zde naleznete inspirativní článek přímo od PriceWaterhouseCoopers.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...