smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2013

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINECLEDEN
středa 9.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
- výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
čtvrtek 31.
- biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2012


ÚNOR
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň - daňové přiznání za leden 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
- souhrnné hlášení za leden
- výpis z evidence za leden
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
čtvrtek 28.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
- odvod z loterií a jiných - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2012


BŘEZEN
pátek 1.
- daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
úterý 12.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání oznámení platebního zprostředkovatele
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
(2)
pondělí 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za únor 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
- souhrnné hlášení za únor
- výpis z evidence za únor
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
středa 27.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)


DUBEN
úterý 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
- daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za březen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
- výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
úterý 30.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013


KVĚTEN
pátek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 27.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
- souhrnné hlášení za duben
- výpis z evidence za duben
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
(3)
pátek 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


ČERVEN
pondělí 10.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za květen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
- souhrnné hlášení za květen
- výpis z evidence za květen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013


ČERVENEC
pondělí 1.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013
čtvrtek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
- výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
středa 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013


SRPEN
pátek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
(4)
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
- souhrnné hlášení za červenec
- výpis z evidence za červenec
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013


ZÁŘÍ
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
- souhrnné hlášení za srpen
- výpis z evidence za srpen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
pondělí 30.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013


ŘÍJEN
čtvrtek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
- daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013
pátek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
- výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
(5)
čtvrtek 31.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013


LISTOPAD
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
- souhrnné hlášení za říjen
- výpis z evidence za říjen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013


PROSINEC
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) - v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pátek 27.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
- souhrnné hlášení za listopad
- výpis z evidence za listopad
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
úterý 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníąek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napiąte nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel můľe mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Pauąální výdaje V roce 2018 se omezí pauąální výdaje. Bude ale nyní moľné odečíst si slevu na manľelku a daňové zvýhodnění na dítě. Pauąál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...