smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2013

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINECLEDEN
středa 9.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
- výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
čtvrtek 31.
- biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2012


ÚNOR
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- spotřební daň - daňové přiznání za leden 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
- souhrnné hlášení za leden
- výpis z evidence za leden
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
čtvrtek 28.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
- odvod z loterií a jiných - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2012


BŘEZEN
pátek 1.
- daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
úterý 12.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání oznámení platebního zprostředkovatele
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
(2)
pondělí 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za únor 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
- souhrnné hlášení za únor
- výpis z evidence za únor
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
středa 27.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)


DUBEN
úterý 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
- daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za březen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
- výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
úterý 30.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013


KVĚTEN
pátek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 27.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
- souhrnné hlášení za duben
- výpis z evidence za duben
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
(3)
pátek 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


ČERVEN
pondělí 10.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za květen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
- souhrnné hlášení za květen
- výpis z evidence za květen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013


ČERVENEC
pondělí 1.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
- daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013
čtvrtek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
- výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
středa 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013


SRPEN
pátek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
(4)
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
- souhrnné hlášení za červenec
- výpis z evidence za červenec
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013


ZÁŘÍ
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
- souhrnné hlášení za srpen
- výpis z evidence za srpen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
pondělí 30.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013


ŘÍJEN
čtvrtek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
- daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013
pátek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
- výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
(5)
čtvrtek 31.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013


LISTOPAD
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
- souhrnné hlášení za říjen
- výpis z evidence za říjen
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013


PROSINEC
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) - v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pátek 27.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
- souhrnné hlášení za listopad
- výpis z evidence za listopad
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
úterý 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníąek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napiąte nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 doąlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letoąního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výľivného, ale i za...

Zjednoduąený reľim EET

21.2.2017
Tento reľim se pouľívá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento reľim také pouľívá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náleľitosti. Metodický pokyn toto jeątě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...