smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPH

DPH 2010
DPH 2011
DPH 2012

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.

Oblast DPH je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto celá řada ustanovení jednoznačně vychází nebo by měla vycházet z úpravy platné pro členské státy EU.

ZMĚNY DPH OD 1.1.2013

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. ledna 2013 předmětem následujících novel:

 • Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH),
 • Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Technická novela - Zákon č. 502/2012 Sb., obsahuje především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH a byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace, pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH, podstatné změny ve vymezení a registraci plátců daně, zavádí se institut identifikované osoby a další navazující změny,u nemovitostí umožňuje volbu zdaňovat převod nemovitostí po zákonem stanové lhůtě se současným prodloužením této lhůty ze tří na pět let.

Vymezen hlavních změn:
 • Daňové doklady (díl 5 – §26 – §35a novely zákona)
 • Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§100 novely zákona)
 • Zdaňovací období (§99 a násl. novely zákona)
 • Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona)
 • Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku (§10d novely zákona)
 • Nespolehlivý plátce (§106a novely zákona)
 • Ručení oprávněného příjemce (§108a novely zákona)
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot (§109 odst. 4 novely zákona)
 • Povinná elektronická podání od 1.1.2014 (část šestá §101a novely zákona)

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...