smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou nejjednodušší. Nemusíme schovávat doklady za výdaje a nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje spočítáme procentem z příjmů, a je to. V roce 2013 dochází ale ke změnám, které je třeba mít na zřeteli hned na počátku roku, abychom na konci roku – až začneme počítat daně – nebyli nemile překvapeni.

Změny při uplatnění výdajů procentem z příjmů od 2013:

  • omezení u příjmů z jiné činnosti a u pronájmu (Hranice 800tis a 600 tis viz tabulka)
  • bez slevy na dítě a manžela/ku (Jsme-li zároveň zaměstnaní, týká se nás jen když výdělek z podnikání představuje více než 1/2 základu daně z příjmu.)

Výdaje uplatněné procentem z příjmů, paušální výdaje:

§ 7 ZDP   2012 2013
odst.1/a, odst.7 řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, ostatní příjmy ze zemědělské výroby §10 (nahodilé příjmy),příjmy pěstitelů 80% 80%
odst.1/b, odst.7 živnosti volné, vázané a koncesované (kromě řemeslných) 60% 60%
odst.1/c, odst.2/a-d, odst.7 jiné podnikání podle zvláštních předpisů (průmyslové a duševní vlastnictví, autorská práva včetně příbuzných činností, příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, znalci, právníci apod. Za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 800.000 Kč příjmů.. 40% 40%
omezení do 800 tis Kč
odst.2/e, odst.7 příjmy z pronájmu. Za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600.000 Kč příjmů. 30% 30%
omezení do 600 tis Kč

Charakteristika paušálních výdajů

V paušálních výdajích je všechno (včetně výdajů na mzdy a odpisů majetku). Paušál na auto nelze uplatnit.

Při uplatnění výdajů paušálem je povinnost evidovat:
  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12. <u>K pohledávkám je třeba mít doklady a archivovat je.</u>

Více druhů příjmů

Mám příjmy z podnikání (§7 ZDP) a například z pronájmu (§9 ZDP), pro která platí různá procenta výdajů, proto je eviduji zvlášť. V daňovém přiznání rozepíši příjmy podle druhu činnosti a uplatním si k nim příslušné procento výdajů.

V tomto případě také můžu kombinovat. Ke všem příjmům podle § 7 si uplatním výdaje podle skutečnosti a k příjmům z pronájmu uplatním paušální výdaje, nebo naopak.

V rámci jednoho dílčího základu daně (poplatník má například podle §7 více činností – spravuje dům, koná instalatérské práce a ještě zprostředkovává nákup zboží) nemůžu kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

Daňová evidence či účetnictví ?

Je jedno, jestli vedu podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, i tak můžu do daňového přiznání uplatnit výdaje paušálem. Při vedení účetnictví je však třeba přizpůsobit celkový příjem z výdělečné činnosti, tj. upravit výnosy na skutečné příjmy (například k tržbám připočítat přijaté zálohy).

Plátci DPH

Plátce DPH může uplatnit výdaje paušálem, ale musí zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Kdy nelze uplatnit paušální výdaje

Nelze, pokud
  • jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů
  • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

Přechod na paušální výdaje

Pokud chci přejít na výdaje paušálem v roce 2013, musím upravit základ daně roku 2012 o pohledáv­ky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. 2012 (pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží). Nedodaňuje se drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který se začal užívat do konce předešlého roku.

Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny v předešlém roce (zahrnuty do úpravy základu daně), nebudu příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů za rok 2013.

Změny po podání přiznání

Pokud uplatním skutečné výdaje a až po podání daňového přiznání je chci změnit na paušální, můžu to udělat a podat dodatečné přiznání. Postup je stejný jako v předchozím odstavci. Jestliže mi vyjde, že mám dodanit, budu pravděpodobně platit i penále, které z toho vznikne.

Paušální výdaje na skutečné po podání přiznání změnit nelze, naopak to není možné.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...