smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou nejjednodušší. Nemusíme schovávat doklady za výdaje a nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje spočítáme procentem z příjmů, a je to. V roce 2013 dochází ale ke změnám, které je třeba mít na zřeteli hned na počátku roku, abychom na konci roku – až začneme počítat daně – nebyli nemile překvapeni.

Změny při uplatnění výdajů procentem z příjmů od 2013:

  • omezení u příjmů z jiné činnosti a u pronájmu (Hranice 800tis a 600 tis viz tabulka)
  • bez slevy na dítě a manžela/ku (Jsme-li zároveň zaměstnaní, týká se nás jen když výdělek z podnikání představuje více než 1/2 základu daně z příjmu.)

Výdaje uplatněné procentem z příjmů, paušální výdaje:

§ 7 ZDP   2012 2013
odst.1/a, odst.7 řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, ostatní příjmy ze zemědělské výroby §10 (nahodilé příjmy),příjmy pěstitelů 80% 80%
odst.1/b, odst.7 živnosti volné, vázané a koncesované (kromě řemeslných) 60% 60%
odst.1/c, odst.2/a-d, odst.7 jiné podnikání podle zvláštních předpisů (průmyslové a duševní vlastnictví, autorská práva včetně příbuzných činností, příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, znalci, právníci apod. Za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 800.000 Kč příjmů.. 40% 40%
omezení do 800 tis Kč
odst.2/e, odst.7 příjmy z pronájmu. Za rok 2013 je možno uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600.000 Kč příjmů. 30% 30%
omezení do 600 tis Kč

Charakteristika paušálních výdajů

V paušálních výdajích je všechno (včetně výdajů na mzdy a odpisů majetku). Paušál na auto nelze uplatnit.

Při uplatnění výdajů paušálem je povinnost evidovat:
  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12. <u>K pohledávkám je třeba mít doklady a archivovat je.</u>

Více druhů příjmů

Mám příjmy z podnikání (§7 ZDP) a například z pronájmu (§9 ZDP), pro která platí různá procenta výdajů, proto je eviduji zvlášť. V daňovém přiznání rozepíši příjmy podle druhu činnosti a uplatním si k nim příslušné procento výdajů.

V tomto případě také můžu kombinovat. Ke všem příjmům podle § 7 si uplatním výdaje podle skutečnosti a k příjmům z pronájmu uplatním paušální výdaje, nebo naopak.

V rámci jednoho dílčího základu daně (poplatník má například podle §7 více činností – spravuje dům, koná instalatérské práce a ještě zprostředkovává nákup zboží) nemůžu kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

Daňová evidence či účetnictví ?

Je jedno, jestli vedu podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, i tak můžu do daňového přiznání uplatnit výdaje paušálem. Při vedení účetnictví je však třeba přizpůsobit celkový příjem z výdělečné činnosti, tj. upravit výnosy na skutečné příjmy (například k tržbám připočítat přijaté zálohy).

Plátci DPH

Plátce DPH může uplatnit výdaje paušálem, ale musí zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Kdy nelze uplatnit paušální výdaje

Nelze, pokud
  • jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů
  • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

Přechod na paušální výdaje

Pokud chci přejít na výdaje paušálem v roce 2013, musím upravit základ daně roku 2012 o pohledáv­ky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. 2012 (pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží). Nedodaňuje se drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který se začal užívat do konce předešlého roku.

Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny v předešlém roce (zahrnuty do úpravy základu daně), nebudu příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů za rok 2013.

Změny po podání přiznání

Pokud uplatním skutečné výdaje a až po podání daňového přiznání je chci změnit na paušální, můžu to udělat a podat dodatečné přiznání. Postup je stejný jako v předchozím odstavci. Jestliže mi vyjde, že mám dodanit, budu pravděpodobně platit i penále, které z toho vznikne.

Paušální výdaje na skutečné po podání přiznání změnit nelze, naopak to není možné.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...