smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Podnikatelé - identifikované osoby

Podnikatelé - identifikované osoby, které budou od 1. ledna 2013 jakýmisi neplnohodnotnými plátci, musí být pozorní v těchto následujících situacích.

Podnikatel dosud není plátcem, protože nepřekročil obrat 1 mil. Kč, ale:

  • překročí limit pro pořízení zboží z jiného členského státu nebo
  • pořídí (z EU) zboží podléhající spotřební dani,
  • je mu z EU dodáno zboží s instalací/montáží,
  • přijme službu od osoby registrované v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby nebo
  • poskytne službu podnikateli se sídlem v EU, což byl případ ve výše uvedeném příkladu.

Na tato plnění podávají identifikované osoby daňové přiznání, případně i souhrnné hlášení.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...