smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Co je to Intrastat

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.


Kdo má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat:
  • týká se osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami. Výkaz je měsíční
  • asimilační práh je osm miliónů Kč. Určuje se zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.

Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. Při jednorázovém nebo příležitostném odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro Intrastat, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.

Komu a jak:
  • příslušnému celnímu orgánu
  • elektronicky způsobem uveřejněným na úřední desce Celní správy ČR


Kdo n e m á povinnost vykazovat data pro Intrastat:
  • osoba, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH
  • nepřechází-li zboží přes území ČR (česká firma zboží koupí od firmy v DE a prodá do Litvy, doprava vede z DE přes Polsko do dalšího unijního státu).
  • netýká se dovozu a vývozu zboží


UPOZORNĚNÍ

Pro sběr dat Intrastatu počínaje výkazem za leden 2012 se připravuje nová aplikace InstatDesk. Další změny v elektronickém podání najdete na stránkách GŘC !!!
Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...