smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Co je to Intrastat

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.


Kdo má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat:
  • týká se osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami. Výkaz je měsíční
  • asimilační práh je osm miliónů Kč. Určuje se zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.

Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. Při jednorázovém nebo příležitostném odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro Intrastat, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.

Komu a jak:
  • příslušnému celnímu orgánu
  • elektronicky způsobem uveřejněným na úřední desce Celní správy ČR


Kdo n e m á povinnost vykazovat data pro Intrastat:
  • osoba, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH
  • nepřechází-li zboží přes území ČR (česká firma zboží koupí od firmy v DE a prodá do Litvy, doprava vede z DE přes Polsko do dalšího unijního státu).
  • netýká se dovozu a vývozu zboží


UPOZORNĚNÍ

Pro sběr dat Intrastatu počínaje výkazem za leden 2012 se připravuje nová aplikace InstatDesk. Další změny v elektronickém podání najdete na stránkách GŘC !!!
Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...