smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Povinná registrace k DPH

Povinná registrace k DPH: Limit obratu pro povinnou registraci nadále zůstává na částce 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců po sobě jdoucích. Ovšem povinná registrace z důvodu překročení limitu nastane o měsíc dříve, a to již od druhého měsíce následujícího po měsíci překročení limitu.

Novela přinesla omezení čtvrtletního zdaňovacího období, které bude přicházet v úvahu až od 3. roku po registraci, případně z „důvodů hodných zvláštního zřetele“ již od 2. roku po registraci k DPH. Zásadně tedy ubude „čtvrtletních“ plátců. Standardem bude měsíční zdaňovací období.

Nově vzniklí plátci tedy budou zpočátku všichni „měsíční“ a až po splnění daných podmínek se mohou přeregistrovat na „čtvrtletní“. Těmito podmínkami budou (§ 99a odst. 1 ZDPH):

  • obrat za předchozí rok do 10 mil. Kč,
  • nejde o nespolehlivého plátce (viz nový institut podle § 106a ZDPH),
  • plátce není „skupinou“ (skupinová registrace podle § 5a až § 5c ZDPH),
  • změna je správci daně oznámena do konce ledna příslušného kalendářního roku (změnu není třeba oznámit, pokud měl plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí).

Stávající čtvrtletní plátce tedy nemusí nutně přecházet na měsíční zdaňovací období, ale musí nadále splňovat uvedená kritéria.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...