smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Povinná registrace k DPH

Povinná registrace k DPH: Limit obratu pro povinnou registraci nadále zůstává na částce 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců po sobě jdoucích. Ovšem povinná registrace z důvodu překročení limitu nastane o měsíc dříve, a to již od druhého měsíce následujícího po měsíci překročení limitu.

Novela přinesla omezení čtvrtletního zdaňovacího období, které bude přicházet v úvahu až od 3. roku po registraci, případně z „důvodů hodných zvláštního zřetele“ již od 2. roku po registraci k DPH. Zásadně tedy ubude „čtvrtletních“ plátců. Standardem bude měsíční zdaňovací období.

Nově vzniklí plátci tedy budou zpočátku všichni „měsíční“ a až po splnění daných podmínek se mohou přeregistrovat na „čtvrtletní“. Těmito podmínkami budou (§ 99a odst. 1 ZDPH):

  • obrat za předchozí rok do 10 mil. Kč,
  • nejde o nespolehlivého plátce (viz nový institut podle § 106a ZDPH),
  • plátce není „skupinou“ (skupinová registrace podle § 5a až § 5c ZDPH),
  • změna je správci daně oznámena do konce ledna příslušného kalendářního roku (změnu není třeba oznámit, pokud měl plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí).

Stávající čtvrtletní plátce tedy nemusí nutně přecházet na měsíční zdaňovací období, ale musí nadále splňovat uvedená kritéria.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...