smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Přenesení daňové povinnosti – nové ustanovení § 92e odst. 2

Pro dotčené plátce § 92e odst. 2 možnost tzv. právní fikce, kdy se bude mít a priori za to, že daná stavební nebo montážní práce podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, pokud dodavatel uvede na doklad „daň odvede zákazník“ a odběratel to nebude rozporovat. Tak se vyhneme v mnoha případech úmornému bádání, jestli charakter poskytované služby znamená povinnost přenést daňovou povinnost či nikoliv. Při přijetí zálohy v případě, kdy se jedná o režim přenesení daňové povinnosti, nadále zůstává, že záloha "není" zdanitelným plněním, tj. nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Režimu přenesení podléhá až definitivní fakturace.

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti je NUTNÉ od roku 2013 také k původní větě, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti doplnit větu: DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK !!!!

  Text "daň odvede zákazník" a příklady jeho jazykové mutace:
anglicky “Reverse charge“
bulharsky
dánsky „omvendt betalingspligt“
estonsky „pöördmaksustamine”
finsky „käännetty verovelvollisuus“
francouzsky “Autoliquidation”
holandsky „Btw verlegd”
italsky “inversione contabile”
litevsky „Atvirkštinis apmokestinimas“
lotyšsky “nodokla apgriezta maksašana”
maďarsky „fordított adózás“
maltsky „Inverżjoni tal-hlas“
německy „die Angabe ‚Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers‘“
polsky „odwrotne obciążenie“
portugalsky “Autoliquidaçao”
rumunsky „taxare inversă“
řecky
slovensky „prenesenie daňovej povinnosti“
slovinsky „Reverse Charge“
španělsky “inversión del sujeto pasivo”
švédsky „omvänd betalningsskyldighet“

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...