smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Přenesení daňové povinnosti – nové ustanovení § 92e odst. 2

Pro dotčené plátce § 92e odst. 2 možnost tzv. právní fikce, kdy se bude mít a priori za to, že daná stavební nebo montážní práce podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, pokud dodavatel uvede na doklad „daň odvede zákazník“ a odběratel to nebude rozporovat. Tak se vyhneme v mnoha případech úmornému bádání, jestli charakter poskytované služby znamená povinnost přenést daňovou povinnost či nikoliv. Při přijetí zálohy v případě, kdy se jedná o režim přenesení daňové povinnosti, nadále zůstává, že záloha "není" zdanitelným plněním, tj. nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Režimu přenesení podléhá až definitivní fakturace.

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti je NUTNÉ od roku 2013 také k původní větě, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti doplnit větu: DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK !!!!

  Text "daň odvede zákazník" a příklady jeho jazykové mutace:
anglicky “Reverse charge“
bulharsky
dánsky „omvendt betalingspligt“
estonsky „pöördmaksustamine”
finsky „käännetty verovelvollisuus“
francouzsky “Autoliquidation”
holandsky „Btw verlegd”
italsky “inversione contabile”
litevsky „Atvirkštinis apmokestinimas“
lotyšsky “nodokla apgriezta maksašana”
maďarsky „fordított adózás“
maltsky „Inverżjoni tal-hlas“
německy „die Angabe ‚Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers‘“
polsky „odwrotne obciążenie“
portugalsky “Autoliquidaçao”
rumunsky „taxare inversă“
řecky
slovensky „prenesenie daňovej povinnosti“
slovinsky „Reverse Charge“
španělsky “inversión del sujeto pasivo”
švédsky „omvänd betalningsskyldighet“

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...