smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Finanční spolehlivost plátce - nespolehlivý plátce, ručení za DPH

Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 1 – přehled:

06.12.2013 Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 1
06.12.2013 Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb.
04.01.2013 Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

Zdroj: Finanční správa

Označení nespolehlivý plátce získává plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Finanční úřad totiž od dubna 2013 v registru plátců DPH uvádí, zda je plátce spolehlivý nebo nespolehlivý (zároveň si přečteme, na jaký bankovní účet máme svému dodavateli posílat úhrady za faktury.

Ověřením účtů a spolehlivosti V registru plátců zjistíme, zda některý z našich dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce na jaký účet mu máme platit úhrady za faktury. Jinak nám hrozí, že budeme ručit za odvod DPH svých dodavatelů.. ZDE naleznete také tiskovou zprávu Finanční správy - Sdělení ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty (DPH) a ZDE naleznete Informaci GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb.

Ručení za odvod DPH se týká pouze plátců DPH, neplátci se ho nemusejí obávat. Pokud se rozhodneme odebrat službu nebo zboží od "nespolehlivého plátce", automaticky přebíráme riziko ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění, pokud byl náš dodavatel v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců. Bezhotovostní úhrady musíme platit svým dodavatelům jen na účty, které uvádí registr plátců. Pokud svému dodavateli zaplatíme na jiný než zveřejněný účet, budeme ručit za odvod jeho DPH finančnímu úřadu.

ZDE naleznete Informaci GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

Riziku ručení se můžeme vyhnout tím, že DPH zaplatíme rovnou správci daně. K takovému postupu si ale zajistíme od svého dodavatele souhlas (nejlépe písemný), jinak by po nás mohl částku, kterou jsme místo jemu odvedli jeho správci daně, vymáhat jako dluh.

Placení jen na zveřejněné účty – posunuto až od 1.10.2013

Účinnost tohoto ustanovení se odkládá, ručení z tohoto důvodu začne fakticky platit až 1.10.2013. Aby si plátci DPH na novinku zvykli, a hlavně aby úřady stihly zkontrolovat zveřejňované účty, daňová správa nebude vymáhat ručení v souvislosti s placením na jiné účty do konce září 2013. ZDE naleznete Informaci GFŘ k odkladu ručení za nezaplacenou daň.

Pozor na účty vedené v cizině - musíme dávat pozor na účty, které dodavatel vede v cizině. Pokud jsme plátcem DPH a přijmeme plnění s místem plnění v tuzemsku (v tuzemsku proto, že se tu musí odvést DPH), tak ručíme za dodavatelovo DPH, když mu zaplatíme na účet vedený v cizině. Přitom je jedno, zda jde o účet zveřejněný nebo nezveřejněný.

Pokud nakupujeme pohonné hmoty, zkontrolujeme si, zda je to od distributora, který je uveden v Registru distributorů pohonných hmot. Pokud tam není, budeme ručit za jeho odvod DPH finančnímu úřadu. Viz Registr distributorů pohonných hmot.

Pokud se rozhodneme z nějakého důvodu porušit výše uvedené principy, hrozilo by nám ručení za DPH dodavatele. Tomu se můžeme ještě vyhnout tak, že DPH zajistíme. To znamená, že místo toho, abychom DPH za dodávku zboží či služeb zaplatili dodavateli v rámci uskutečnění zdanitelného plnění (fakturace), odvedeme toto DPH přímo správci daně v rámci svého přiznání k DPH. Konkrétní plnění bude zahrnuto v kolonce "uskutečněné zdanitelné plnění", jako bychom my byli dodavateli. Viz §109a) Zákona o DPH.

Úhrada DPH správci daně

Pokud jsme z nějakého důvodu nerespektovali uvedená pravidla ani jsme DPH nezajistili, a dodavatel DPH neodvedl, budeme to muset udělat my. Ať už jsme DPH mezitím zaplatili dodavateli nebo ne.

Můžeme počkat na výzvu správce daně, ale, pokud víme, že DPH budeme muset zaplatit, je možné je zaplatit ještě před výzvou dobrovolně. Pokud toto uděláme, vyhneme se tak označení za ručitele. DPH ale musíme zaplatit na osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně poskytovatele zdanitelného plnění a tuto úhradu musíme identifikovat. Předčíslí účtu je 80039, matrika místně příslušného správce daně (finančního úřadu) je uvedena na internetových stránkách Finanční správy v nabídce Placení daní, kód banky je 0710.

Pokud DPH zaplatíme až po výzvě správce daně, platíme už jako ručitel, podle údajů na výzvě.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...