smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Vracení daně fyzickým osobám

S účinností od 1. 4. 2013 dojde k novelizaci vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží (§ 84), v návaznosti na změny Směrnice č. 2006/112/ES o společném systému DPH. Novela ruší speciální tiskopis žádosti o vrácení daně. Nově dostane kupující od prodejce dva doklady o prodeji – „vrácení DPH“ a „kopie“ („VAT REFUND“ a „COPY“). Po potvrzení „VAT refund“ celním úřadem bude tento doklad dostačující pro nárok na vrácení daně.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...