smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Vracení daně fyzickým osobám

S účinností od 1. 4. 2013 dojde k novelizaci vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží (§ 84), v návaznosti na změny Směrnice č. 2006/112/ES o společném systému DPH. Novela ruší speciální tiskopis žádosti o vrácení daně. Nově dostane kupující od prodejce dva doklady o prodeji – „vrácení DPH“ a „kopie“ („VAT REFUND“ a „COPY“). Po potvrzení „VAT refund“ celním úřadem bude tento doklad dostačující pro nárok na vrácení daně.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...