smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Daň ze záloh u plátců vedoucích daňovou evidenci

Doposud platilo, že plátci, kteří nevedou účetnictví, nemusí odvádět DPH na výstupu z přijatých záloh (zálohy přijaté před DUZP). Tato možnost končí! Od 1. ledna 2013 by tedy měli i plátci vedoucí daňovou evidenci vždy (nikoli pouze když se tak rozhodnou) přiznat daň již z přijaté zálohy, přestože zdanitelné plnění nastane až později.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...