smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Daň ze záloh u plátců vedoucích daňovou evidenci

Doposud platilo, že plátci, kteří nevedou účetnictví, nemusí odvádět DPH na výstupu z přijatých záloh (zálohy přijaté před DUZP). Tato možnost končí! Od 1. ledna 2013 by tedy měli i plátci vedoucí daňovou evidenci vždy (nikoli pouze když se tak rozhodnou) přiznat daň již z přijaté zálohy, přestože zdanitelné plnění nastane až později.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...