smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Tiskopisy důchodového pojištění

Odkaz na tiskopisy

Tiskopisy na sociální pojištění se od roku 2013 podávají pouze elektronickyVýrazné změny postihly oblast sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele i pro OSVČ platí povinné elektronické podání. Jsou však stanoveny dočasné výjimky Tiskopisy, které se od 1. ledna 2013 podávají pouze elektronicky

V souladu s § 123e odst. 2 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

• Evidenční list důchodového pojištění
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
• Přehled o výši pojistného od ledna 2013
• Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
• Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
• Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
• Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění

V souladu s § 162 odst. 2 písm. a zákona o nemocenském pojištění se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
• Přihláška do registru zaměstnavatelů
• Odhláška z registru zaměstnavatelů
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
• I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění.

Tiskopisy, které je možné po stanovenou dobu podat písemně na předepsaném tiskopisu nebo produktu výpočetní techniky

V období od 1. ledna do 31. prosince 2013:

• Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
• Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
• Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
• Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění


V období od 1. ledna do 31. března 2013:

• Evidenční list důchodového pojištění
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
• Přehled o výši pojistného od ledna 2013
• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
• Přihláška do registru zaměstnavatelů
• Odhláška z registru zaměstnavatelů
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
• Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění.


PRO OSVČ: Přehled za rok 2012 má výjimku. Můžete ho letos stále podat písemně.
Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...