smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Tiskopisy nemocenského pojištění

e-podání Přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění

(lze podat i jako papírový tiskopis)

Podle zákona č. 582/1991 Sb. vede Česká správa sociálního zabezpečení od 2005 registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.

Organizace tak od 1. července 2005 mají povinnost přihlásit u příslušné OSSZ na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. Dále jsou organizace povinny na předepsaném tiskopise odhlásit svého zaměstnance z pojištění, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Pokud se údaje uvedené na přihlášce zaměstnance k pojištění změní, bude organizace povinna tuto změnu písemně oznámit. Stejné povinnosti mají i malé organizace.

Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců (P/O) je možné předkládat na klasickém tiskopise nebo moderní, elektronickou formou. e – Podání P/O bylo druhým plně elektronickým podáním, které ČSSZ umožnila. Organizace ho mohou využívat od roku 2005.

Další vzory tiskopisů:

Seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce dle zákona č. 263/2002 Sb.

Seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce dle § 37 odst. 1 písm. h) zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění

Čestné prohlášení k dávkám nemocenské při přihlášení zaměstnance k soc. pojištění

Odkazy ke stažení formulářů

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...