smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Tiskopisy nemocenského pojištění

e-podání Přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění

(lze podat i jako papírový tiskopis)

Podle zákona č. 582/1991 Sb. vede Česká správa sociálního zabezpečení od 2005 registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.

Organizace tak od 1. července 2005 mají povinnost přihlásit u příslušné OSSZ na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. Dále jsou organizace povinny na předepsaném tiskopise odhlásit svého zaměstnance z pojištění, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Pokud se údaje uvedené na přihlášce zaměstnance k pojištění změní, bude organizace povinna tuto změnu písemně oznámit. Stejné povinnosti mají i malé organizace.

Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců (P/O) je možné předkládat na klasickém tiskopise nebo moderní, elektronickou formou. e – Podání P/O bylo druhým plně elektronickým podáním, které ČSSZ umožnila. Organizace ho mohou využívat od roku 2005.

Další vzory tiskopisů:

Seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce dle zákona č. 263/2002 Sb.

Seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce dle § 37 odst. 1 písm. h) zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění

Čestné prohlášení k dávkám nemocenské při přihlášení zaměstnance k soc. pojištění

Odkazy ke stažení formulářů

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...