smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Tiskopisy sociální pojištění

Odkaz na tiskopisy

Tiskopisy na sociální pojištění se od roku 2013 podávají pouze elektronickyVýrazné změny postihly oblast sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele i pro OSVČ platí povinné elektronické podání. Jsou však stanoveny dočasné výjimky Tiskopisy, které se od 1. ledna 2013 podávají pouze elektronicky

V souladu s § 123e odst. 2 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

• Evidenční list důchodového pojištění
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
• Přehled o výši pojistného od ledna 2013
• Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
• Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
• Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
• Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění

V souladu s § 162 odst. 2 písm. a zákona o nemocenském pojištění se v elektronické podobě předkládají tiskopisy:

• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
• Přihláška do registru zaměstnavatelů
• Odhláška z registru zaměstnavatelů
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
• I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění.

Tiskopisy, které je možné po stanovenou dobu podat písemně na předepsaném tiskopisu nebo produktu výpočetní techniky

V období od 1. ledna do 31. prosince 2013:

• Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
• Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
• Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
• Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění


V období od 1. ledna do 31. března 2013:

• Evidenční list důchodového pojištění
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
• Přehled o výši pojistného od ledna 2013
• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
• Přihláška do registru zaměstnavatelů
• Odhláška z registru zaměstnavatelů
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
• Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění.


PRO OSVČ: Přehled za rok 2012 má výjimku. Můžete ho letos stále podat písemně.
Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...