smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Zatřídění majetku, doba odepisování

Zařazení majetku dle SKP

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin, dle přílohy č. 1 ZDP.

Do odpisových skupin je mimo jiné zařazen tento majetek:

 

Odpisová skupina 1

(1-11) 25.24.27 Plastové kancelářské a školní potřeby
(1-15) 28.62 Nástroje a nářadí
(1-20) 29.41 Ruční mechanizované nářadí a nástroje
(1-21) 30.0 Kancelářské stroje a počítače
(1-23) 32.20.12 Televizní kamery
(1-24) 32.20.20 Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení včetně faxů
(1-33) 35.42 Jízdní kola
(1-34) 36.63.2 Psací a kancelářské potřeby
(1-35) 36.63.74 Výrobky konstruované pro předváděcí účely
(1-36) 36.63.76 Umělé květiny, listoví a ovoce
(1-38) 31.62.13 Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
 

Odpisová skupina 2

a parabolických antén všech druhů)
(1a-1) 34.10.2 Motorová vozidla (kromě motocyklů)
(1a-2) 34.10.4 Jen: silniční motorová vozidla, která mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1
(2-3) 17.51.1 Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem)
(2-8) 22.11 Knihy, (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně)
(2-12) 28.62.50 Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-14) 28.71 Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrů a menším)
(2-22) 29.23.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
(2-27) 29.24.33 Prodejní automaty
(2-29) 29.24.6 Myčky nádobí průmyslového charakteru
(2-32) 29.4 Obráběcí a tvářecí stroje kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.41 v položce ( 1-20 )
(2-35) 29.52.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
(2-40) 29.56 Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost)
  • stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1
  • ždímačky prádla v SKP 29.56.21
  • sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22
  • stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23
  • stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25
  • účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP 29.56.25
(2-41) 29.60.13 Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých apod.
(2-42) 29.71 Elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
(2-43) 29.72 Neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
(2-47) 31.50 Elektrické zdroje světla a svítidla zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry, světlomety
(2-49) 31.62 Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené zejména:
  • akustické, vizuální a signalizační zařízení
  • ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení
(2-51) 32.30 Rozhlasové a televizní přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná radiová zařízení a příslušenství (včetně antén
(2-54) 33.4 Optické a fotografické přístroje a
(2-55) 33.50 Časoměrné přístroje (hodiny včetně spínacích, hodinky)
(2-56) 34.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
(2-57) 34.10.4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu kromě (kategorie N1)
(2-63) 35.12 Rekreační a sportovní čluny
(2-65) 35.41 Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem)
(2-66) 35.43 Invalidní vozíky
(2-67) 35.50.1 Jiné dopravní prostředky a zařízení
(2-68) 36.1 Nábytek
(2-69) 36.3 Hudební nástroje
(2-70) 36.4 Sportovní potřeby

  Odpisová skupina 3

(3-1) 26.61.2 Prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu
(3-2) 28.11.10 Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky
(3-6) 28.21 Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery (s objemem nad 300 litrů)
(3-7) 28.30 Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory
(3-8) 28.75.21 Trezory a pancéřové skříně
(3-9) 28.75.22 Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové
(3-18) 29.21.1 Pece a hořáky
(3-19) 29.22.11 Klady, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení
(3-24) 29.22.16 Výtahy, skipové výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
(3-26) 29.22.18 Ostatní zvedací, manipulační,nakládací nebo vykládací zařízení
(3-28) 29.23.12 Klimatizační zařízení
(3-42) 28.22.12 Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního díla
 

Odpisová skupina 4

(4-1) 1 Jen: budovy - ze dřeva a plastů
(4-2) 1,2 Jen: oplocení budov a inženýrských staveb
(4-3) 1,2 Jen: vnější osvětlení budov a staveb
(4-4) 125112 Budovy výrobní pro energetiku
(4-14) 222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
 

Odpisová skupina 5

(5-1) 1 Budovy
(5-2) 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
(5-6) 2141 Mosty a visuté dálnice
(5-7) 2142 Tunely, podjezdy a podchody
(5-12) 221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (5-13)
(5-20) 222321 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
(5-21) 222479 Podzemní stavby pro energetiku
(5-22) 230131 Objekty úpravy surovin
(5-23) 230132 Objekty výroby stavebních hmot
 

Odpisová skupina 6

(6-1) 121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
(6-2) 122 Budovy administrativní
(6-3) 123011 Budovy obchodních domů
(6-4) 123079 Podzemní obchodní střediska
(6-5) 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely
(6-6) 1262 Muzea a knihovny
(6-7) 1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
(6-8) 1273 Historické nebo kulturní památky
 

Doba odpisování činí minimálně:

Odpisová skupina Doba odpisování
1 3 roky
1a 4 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let

Poplatník provádí rovnoměrné ( §31 ) nebo zrychlené odpisování ( §32 ). Způsob odpisování pro každý nově pořízený hmotný majetek stanoví vlastník.

Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...