smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPČ - Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce a lze jí považovat za jakousi pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Na jejím základu je možné vykonávat práci, jejíž rozsah v průměru nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby (většinou 20 hodin týdně), což se posuzuje maximálně za dobu 52 týdnů. Uzavírá se výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody.
Při výpovědi DPČ není povinnost udávat důvod, výpovědní doba činí 15 dní.

Daně a pojistné na SZP

Od roku 2012 platí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2500 Kč za měsíc. Pokud odměna činí maximálně 2499 Kč za měsíc, zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

Zdaňování v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. V případě, kdy zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani u zaměstnavatele, k měsíční slevě na dani se nepřihlédne, jeho příjem je ale vždy zdaněn zálohovou daní ve výši 15%. Pokud prohlášení zaměstnanec podepíše je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka (v případě studenta i na studenta).

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...