smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPČ - Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce a lze jí považovat za jakousi pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Na jejím základu je možné vykonávat práci, jejíž rozsah v průměru nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby (většinou 20 hodin týdně), což se posuzuje maximálně za dobu 52 týdnů. Uzavírá se výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody.
Při výpovědi DPČ není povinnost udávat důvod, výpovědní doba činí 15 dní.

Daně a pojistné na SZP

Od roku 2012 platí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2500 Kč za měsíc. Pokud odměna činí maximálně 2499 Kč za měsíc, zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

Zdaňování v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. V případě, kdy zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani u zaměstnavatele, k měsíční slevě na dani se nepřihlédne, jeho příjem je ale vždy zdaněn zálohovou daní ve výši 15%. Pokud prohlášení zaměstnanec podepíše je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka (v případě studenta i na studenta).

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...