smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce má několik nezpochybnitelných výhod, ale také omezení, která je nutno brát v úvahu.

Od roku 2011 ukládá Zákoník práce povinnost uzavírat dohodu o provedení práce výhradně písemně, jinak je neplatná.

Rozsah práce u DPP dle § 75 zákoníku práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele a to i na základě jiné DPP u téhož zaměstnavatele (počet hodin se sčítá).

Můžete mít více dohod u různých zaměstnavatelů nezávisle na sobě a u každého z nich využít limit 300 hodin za kalendářní rok ( dříve jen 150 hodin).

Sociální a zdravotní pojištění u DPP:

Od roku 2012 přinesl Zákoník práce změnu.

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění se nově neplatí jen z odměny, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc. Odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se pro účely posouzení účasti na sociálním pojištění sčítají, u zdravotního pojištění nikoli, zde platí limit 10 001 Kč pro placení pojistného na každou dohodu zvlášť.

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...