smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce má několik nezpochybnitelných výhod, ale také omezení, která je nutno brát v úvahu.

Od roku 2011 ukládá Zákoník práce povinnost uzavírat dohodu o provedení práce výhradně písemně, jinak je neplatná.

Rozsah práce u DPP dle § 75 zákoníku práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele a to i na základě jiné DPP u téhož zaměstnavatele (počet hodin se sčítá).

Můžete mít více dohod u různých zaměstnavatelů nezávisle na sobě a u každého z nich využít limit 300 hodin za kalendářní rok ( dříve jen 150 hodin).

Sociální a zdravotní pojištění u DPP:

Od roku 2012 přinesl Zákoník práce změnu.

Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění se nově neplatí jen z odměny, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc. Odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se pro účely posouzení účasti na sociálním pojištění sčítají, u zdravotního pojištění nikoli, zde platí limit 10 001 Kč pro placení pojistného na každou dohodu zvlášť.

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...