smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Správní poplatky

Sazebník správních poplatků platný od 3. 6. 2005

Přijetí žádosti (návrhu) u správce daně:
o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300 Kč
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení 300 Kč
o prominutí daně nebo příslušenství daně 1000 Kč
o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400 Kč
o prominutí daňového nedoplatku 300 Kč
o povolení jiné úlevy na dani nebo cle 1000 Kč
na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300 Kč

Vystavení potvrzení správcem daně:
o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 300 Kč
tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu 300 Kč

Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů
Za nahlédnutí do matriky (za každý svazek matriky) 20 Kč
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20 Kč
Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20 Kč
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč

Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů(soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin, za každou započatou stránku 50 Kč
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů(soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každoui započatou stránku 30 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu,za každý podpis nebo otisk razítka 30 Kč
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině 100 Kč
Vydání osvědčení o tuzemském právu 2 000 Kč

Vydání živnostenského listu 1000 Kč
Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2000 Kč
Změna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500 Kč
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...