smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poplatníci pojistného:

  1. organizace
  2. malé organizace
  3. zaměstnanci
  4. osoby samostatně
  5. osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

Sazba pojistného:

  1. u zaměstnavatele 25%, z toho 2,3% na nemocenské pojištění, 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti,
  2. u zaměstnanců 8%, z toho 1,1% na nemocenské pojištění, 6,5% na důchodové pojištění a 0,4% na státní politiku zaměstnanosti.

U osob samostatně výdělečně činných 29,2% na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti (28% + 1,2%) a 1,4% na nemocenské pojištění.

Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné:

a) hlavní činnost:

rok 20102009 2008 2007   Předpis
příjmy - výdaje 5050 50 50 % §5a odst.1 Z 598/92
maximální základ 1 707 0481 130 640 1 034 880 486 000 §5a odst.3 Z 598/92
číslo nařízení 339/2009363/2008 257/2007 462/2006   
všeobecný základ 23 28021 527 20 050 18 809  
koeficient 1,01841,0942 1,0753 1,0707   
minimální základ 5 9285 889 5 390 5 035  
min. důchodové 1 7311 720 1 596 1 491  
min. nemocenské 5656 238 222   
celkem 1 7871776 1834 1 713   

b) vedlejší činnosti:

rok 2010 2009 2008 2007   Předpis
příjmy - výdaje 50 50 50 50 % §5a odst.1 Z 598/92
maximální základ 1 707 048 1 130 640 1 034 880 486 000 §5a odst.3 Z 598/92
číslo nařízení 339/2009 363/2008 257/2007 462/2006   
všeobecný základ 23 280 21 537 20 050 18 809  
Koeficient 1,0184 1,0942 1,0753 1,0707    
minimální základ 2 371 2 356 2 156 2 014  
min. důchodové 693 688 639 597 10%
min. nemocenské 56 56 95 89   10%
Celkem 749 744 734 686   

Sazba pojistného u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění je v roce 2010 28 % z vyměřovacího základu 10 500,-Kč,tj. 2 940,-Kč na důchodové pojištění.

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Nemocenské pojištění

Výpočet denního vyměřovacího základu

z částky do I. redukční hranice
90%
z částky do II. redukční hranice
60%

z částky do III. redukční hranice

30%

I. redukční hranice
791,-Kč
II. redukční hranice
1 186,-Kč
III. redukční hranice
2 371,-Kč
karenční doba
1. - 14. den

 

Dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti

výše dávky v % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 15 kalendářního dne
60%

Peněžitá pomoc v mateřství

výše dávky v % z denního vyměřovacího základu
60%

Dávka nemocenského pojištění při ošetřování člena rodiny

výše dávky v % z denního vyměřovacího základu
60%

Důchodové pojištění

všeobecný vyměřovací základ
23 280,-Kč
přepočítávací koeficient
1,0184
I. redukční hranice (tzv. neomezená částka)
10 500,-Kč
II. redukční hranice 30%
27 000,-Kč
nad II. redukční hranic 10%
27 001,-Kč a více
výše základní výměry důchodu
2 170,-Kč
zvýšení procentní výměry
o 3,9%
zvýšení příplatků k důchodu přiznaných dle zák. č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb.
o 3,9%

Od 1.1.2010 ruší omezující podmínka u pracovněprávního vztahu (pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti), když se již nebude požadovat, aby pracovněprávní vztah byl sjednán na dobu určitou, nejvýše však na dobu 1 roku. Úplnou novinkou pak je možnost od 1.1.2010 pobírat starobní důchod v souběhu s příjmem z výdělečné činnosti pouze ve výši poloviny starobního důchodu, tj. polovinu základní a polovinu procentní výměry. Za každých takto odpracovaných 180 kalendářních dnů se zvýší procentní výměra starobního důchodu o 1,5% výpočtového základu

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »