smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Pokuty a penále

Pojistné na důchodové pojištění, jehož poplatníkem je zaměstnanec (plátce zaměstnavatel) a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), včetně záloh na tato pojistné se platí správci pojistného. Správcem pojistného jsou orgány Finanční správy ČR. Při správě pojistného se postupuje podle daňového řádu.
Pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců a pojistné na důchodové pojištění osob dobrovolně účastných důchodového pojištění se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Správce pojistného – Finanční správa - je zpracovatelem osobních údajů pro Českou správu sociálního zabezpečení a ostatní orgány sociálního zabezpečení.

Sankce při neplnění povinností a pozdních platbách:

  • Penále ve výši 0,5 % dlužné částky za každý kalendářní den.
  • Penále ve výši 0,25 % dlužné částky za každý kalendářní den při placení dlužného pojistného v povolených splátkách.
  • Pokuta do výši 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti.
  • Pokuta do výše 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti.
  • § 20, § 22 zákona č.589/1992 Sb.

Novela zákona s účinností od 1.1.2015 předpokládá zrušení obou paragrafů.

Žádost o prominutí pokuty a penále

Pokud byste chtěli žádat o prominutí penále u PSSZ, přikládá se k žádosti čestné prohlášení.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...