smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Pokuty a penále

Pojistné na důchodové pojištění, jehož poplatníkem je zaměstnanec (plátce zaměstnavatel) a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), včetně záloh na tato pojistné se platí správci pojistného. Správcem pojistného jsou orgány Finanční správy ČR. Při správě pojistného se postupuje podle daňového řádu.
Pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců a pojistné na důchodové pojištění osob dobrovolně účastných důchodového pojištění se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Správce pojistného – Finanční správa - je zpracovatelem osobních údajů pro Českou správu sociálního zabezpečení a ostatní orgány sociálního zabezpečení.

Sankce při neplnění povinností a pozdních platbách:

  • Penále ve výši 0,5 % dlužné částky za každý kalendářní den.
  • Penále ve výši 0,25 % dlužné částky za každý kalendářní den při placení dlužného pojistného v povolených splátkách.
  • Pokuta do výši 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti.
  • Pokuta do výše 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti.
  • § 20, § 22 zákona č.589/1992 Sb.

Novela zákona s účinností od 1.1.2015 předpokládá zrušení obou paragrafů.

Žádost o prominutí pokuty a penále

Pokud byste chtěli žádat o prominutí penále u PSSZ, přikládá se k žádosti čestné prohlášení.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...

Novela občanského zákoníku od února 2017

1.3.2017
Od konce února letošního roku se nás dotkne ?malá? úprava občanského zákoníku. Změny se týkají předkupního práva, nájmů, výživného, ale i za...

Zjednodušený režim EET

21.2.2017
Tento režim se používá na palubě dopravních prostředků pravidelné hromadné dopravy. Tento režim také používá podnikatel, který nemá stále př...

Povinné údaje na účtence

20.2.2017
V rámci zákona o EET je ustanoveno, jaké musí mít účtenka náležitosti. Metodický pokyn toto ještě upřesňuje. Na účtence tady musí být 1. ...