smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Změny v sociálním pojištění od ledna 2009

Dle platné právní úpravy od 1. 1. 2009 končí rozlišení plátců dle počtu zaměstnanců na organizace a malé organizace a zavádí se nový pojem "zaměstnavatel".

Snížení pojistného na nemocenské pojištění

Pojistné na nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem se od 1. 1. 2009 sníží ze současných 3,3 % na 2,3 %, tj. celkové pojistné na sociální zabezpečení z 26 % na 25 %.
Od tohoto pojistného si pak zaměstnavatel odečte polovinu vyplacených náhrad mzdy za nemoc.
Pojistné hrazené zaměstnancem se sníží z 1,1 % na 1,0 %, tj. celkové pojistné na sociální zabezpečení z 8 % na 7,9 %.
Ovšem tato změna není ještě definitivní, v legislativním procesu jsou totiž návrhy na další snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení.

Nové předčíslí účtu pro odvod pojistného

Místo předčíslí 1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012.
Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně důchodově pojištěných.
Změna předčíslí účtu platí pro úhrady "Přehledů" zaměstnavatelů od ledna 2009, tzn. pro platby, které zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu od 1. do 20., následně pro další kalendářní měsíce, kdy pojistné je dle nové právní úpravy splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Nové tiskopisy ČSSZ

V souvislosti se změnou právních předpisů v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění a sociálního zabezpečení od 1. 1. 2009 připravuje ČSSZ tři nové, resp. upravené tiskopisy:

    1. Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ), který nahradí stávající Přihlášku / odhlášku k nemocenskému pojištění,
    2. ELDP platný pro období od 1. 1. 2009 (ELDP09), který nahradí stávající ELDP
    3. a nově Potvrzení o studiu (POS)

Nové variabilní symboly zaměstnavatelů u ČSSZ

Od ledna 2009 začne ČSSZ používat nové variabilní symboly (VS) pro zaměstnavatele.
Bude se přecházet na desetimístné VS, které budou splňovat kontrolu tzv. Luhnovým algoritmem.
Desetimístný variabilní symbol bude mít zaměstnavatel přidělen po celou dobu registrace, tzn., že se nebude měnit ani v případě změny sídla zaměstnavatele.
Nové VS budou vygenerovány začátkem ledna 2009. ČSSZ zašle zaměstnavatelům písemné oznámení o změně VS v průběhu ledna 2009.Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »