smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Změny v sociálním pojistném od 1.ledna 2012

Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2012

2012 2011
Splatnost záloh 1. - 8. násl. měsíce 1. - 8. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání daňového přiznání
Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč 1 781 280 Kč
Maximální měsíční záloha 20 361 Kč 20 040 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ 12 569 Kč 12 370 Kč
Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1670 Kč

Sociální pojištění OSVČ pro rok 2012


2012 2011
Splatnost záloh 1. - 20. násl. měsíce 1. - 20. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč 1 781 280 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 75 420 Kč 74 220 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 30 168 Kč 29 688 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6285 Kč 6185 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2514 Kč 2474 Kč
Minimální záloha HČ 1836 Kč 1807 Kč
Minimální záloha VČ 735 Kč 723 Kč
Rozhodná částka pro VČ 60 329 Kč 59 374 Kč
Minimální vyměřovací základ nemocenské 5000 Kč 4000 Kč
Minimální záloha na nemocenské 115 Kč 92 Kč

2012 Statutáři a nem. pojištění

Rozšiřuje se okruh nemocensky pojištěných osob. Od roku 2012 odvedeno mimo zdravotní pojištění, také důchodové a nemocenské pojištění za tyto osoby:

a) společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, komanditsté komanditních společností a členové družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost (družstvo) práci, za kterou jsou odměňováni alespoň 2500 Kč za měsíc (2000,- Kč bylo ve 2011). Částka 2500 korun měsíčně je hranice tzv. rozhodného příjmu.

b) členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstev a dozorčích rad akciových společností), likvidátoři a prokuristé v případě, že jejich příjem přesáhne 2500 Kč za měsíc a je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů.

Připomínáme, že odvodům pojištění podléhají i příjmy z Dohod o provedení práce, pokud překročí za měsíc 10 tis Kč.

Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »