smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Volné živnosti - obsahové náplně

Volné živnosti - seznam oborů

Přepis přílohy č. 4 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou, zejména při sezonních pracích a provádění posklizňové úpravy rostlinných komodit. Provozování závlahových systémů a melioračních zařízení. Provádění zahradních a parkových úprav (zejména úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování květin, úpravy trávníků, kácení stromů v parcích a sadech), s výjimkou architektonických úprav. Pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin nezemědělskými subjekty. Vazba věnců a kytic. Pěstování a sběr hub, sběr rostlin. Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců a kování koní. Další obdobné činnosti. Poskytování služeb při chovu a lovu ryb.

2. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Činnosti spojené s pěstební činností v lese, zejména nakládáním se semeny a sazenicemi lesních dřevin, zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Těžba dřeva a lesní doprava, zejména přibližování dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po lesních cestách a ostatních komunikacích na sklady nebo místa spotřeby, pokud je tento spojen s těžbou, přibližováním a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v myslivosti, jímž se rozumí zejména poskytování odchytových zařízení pro přemísťování odchycené nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení, očištění, vypnutí a podobně) kůží a kožešin z usmrcené zvěře a úpravy loveckých trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud nejsou realizovány v rámci výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým chovem zvěře. Další obdobné činnosti.

3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat, zoologických a laboratorních zvířat. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Chov koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy a výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat
Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat a veterinární činnost.

4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava

Další úprava již zušlechtěných a vytěžených nerostů, například zpracování cihlářských a keramických jílů, výroba živičných směsí z již dříve nadrceného kameniva. Zpracování soli kamenné pro potravinářské a nepotravinářské účely, zejména příprava solanky, drcení, čištění a rafinace soli. Dobývání a úprava rašeliny a výroba rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna rybníků a další obdobné činnosti
Obsahem živnosti není dobývání nerostných surovin (vyjma rašeliny) a úprava těchto surovin prováděná subjekty, které tyto dobývají.

5. Výroba potravinářských výrobků

Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování ryb a vodních živočichů, zpracování vajec, zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby čistých šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, výroba cukru a přírodních sladidel, výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády, výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek, medu, včetně výroby medoviny, úprava rýže a luštěnin, úprava kávy, čaje, koření, výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek, potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, pro bezlepkové, redukční, nízkoproteinové diety a podobně), kvasného octa a droždí, výroba škrobu a potravin na bázi škrobu, výroba těstovin, müsli a směsí obilovin, výroba konzervovaných a hotových jídel
Obsahem živnosti není výroba nápojů, zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky a zpracování mléka na mléčné výrobky, výroba pekařských a cukrářských výrobků, výroba zmrzliny.

6. Výroba nápojů

Výroba lihových nápojů studenou cestou. Výroba vína a ovocných vín a medoviny. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava minerálních a stolních vod a výroba dalších nápojů
Obsahem živnosti není výroba kvasného lihu, destilátů, piva, mléka a mléčných nápojů, instantních nealkoholických nápojů.

7. Výroba krmiv a krmných směsí

Výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata. Výroba krmiv (granulí, směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení pro ptactvo, akvarijní rybičky a další živočichy
Obsahem živnosti není výroba průmyslově nezpracovaných krmiv pro hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými prvovýrobci (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).

8. Pěstitelské pálení

Výroba ovocných destilátů pro pěstitele ovoce v pěstitelských pálenicích.

9. Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely

Výroba škrobu a škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely.

10. Výroba textilních vláken a tkanin

Výroba textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných vláken, vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních vláken (lněných, jutových, konopných, vigoňových, papírových a podobně) soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním syntetických a umělých přízí, výroba nití. Výroba tkanin bavlnářských, vlnařských, hedvábnických, lnářských, jutařských a tkanin z chemických vláken a ostatních tkanin
Obsahem živnosti není konečná úprava textilií spočívající v barvení a chemické úpravě textilií, výroba textilních podlahových krytin, výroba pletených a háčkovaných materiálů, spřádání a tkaní azbestových vláken a výroba skleněných vláken.

11. Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Výroba ložního prádla z různých plošných textilií, dětských zavinovaček, bytových a stolních konfekčních textilních výrobků, zejména prošívaných přikrývek, polštářů a spacích pytlů, bytových kusových textilií (pokrývek, záclon, závěsů, nástěnek, rohožek a podobně), textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet, stanů, pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek a podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin z textilního materiálu, lan, provazů, síťovaných výrobků (rybářských sítí, provazů, kotevních lan a podobně), netkaných textilních materiálů včetně impregnovaných, pletených a háčkovaných materiálů, potažených a ostatních textilií (kordových tkanin pro pneumatiky, dopravníkových pásů, vaty a podobně)
Obsahem živnosti není výroba oděvů a oděvních doplňků.

12. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Výroba svrchního ošacení (včetně společenských oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby. Výroba pracovního a ochranného ošacení, spodního prádla, punčochového zboží, kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně i z imitace), kloboučnických výrobků a oděvních doplňků, klobouků, čepic a ošacení pro sport a volný čas (teplákových souprav, lyžařského oblečení a dalších sportovních oděvů)
Obsahem živnosti není výroba kožešinových obleků a doplňků a výroba umělých kožešin a výrobků z nich.

13. Výroba kožešinových výrobků

Výroba kožešinových obleků, doplňků, pokrývek, předložek a různého zboží z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich
Obsahem živnosti není zpracování kůží a kožešin.

14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií

Výroba pletených oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon a dalšího zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné zpracování textilních materiálů. Malba na textilie, batikování a jiné uměleckořemeslné zpracování textilií a navazující výroba oděvů a dalších výrobků z těchto materiálů
Obsahem živnosti není průmyslová výroba pletených materiálů.

15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)

Výroba brašen, aktovek, kabelek a podobných zavazadel z usně, náhražky nebo jiných materiálů, pokud byla použita stejná technologie jako u výrobků z usní, nekovových pásků k hodinkám a dalších výrobků z usní nebo jejich náhražek (hnacích řemenů, těsnění a podobně) a sedlářských výrobků. Barvení těchto výrobků z kůže
Obsahem živnosti není výroba prostředků protetické povahy, obuvi, oděvů z usně, vyčiňování kůží.

16. Výroba obuvi (kromě protetické)

Výroba obuvi a částí obuvi
Obsahem živnosti není výroba ortopedické obuvi, obuvi z azbestových vláken a obuvi se svrškem z textilních materiálů bez podešví.

17. Výroba pilařská a impregnace dřeva

Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva na pilách), výroba dřevěných železničních pražců, nepoložené podlahové krytiny, dřevité vlny, briket z dřevní suroviny, šindelů a podobně. Sušení, impregnace nebo chemická úprava dřeva konzervačními a podobnými prostředky. Provozování sušiček dřeva.

18. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků, dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo nákladových podložek ze dřeva, barelů, sudů, kádí, rour a jiných bednářských výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek na kabely a ostatních drobných výrobků ze dřeva (dřevěných držáků a násad pro nástroje, obuvnických kopyt, kuchyňských výrobků ze dřeva, vřeten a podobně). Zpracování přírodního korku a výroba zboží z přírodního aglomerovaného korku. Výroba slaměného pletiva a výrobků z něho (rohoží, rohožek a podobně). Výroba košíkářského zboží a košatin
Obsahem živnosti není výroba stavebně truhlářská, výroba nábytku, uměleckořemeslné zpracování dřeva, výroba dřevěných hraček, bižuterie a zápalek.

19. Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Činnosti spojené s uměleckořemeslným zpracováním dřeva vytvářením dřevěných výrobků (sošek, ozdob, marketerie, pouzder, skříněk a podobně). Zhotovování dřevěných architektonických modelů pro různé účely
Obsahem živnosti není zhotovování nábytku na zakázku.

20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Výroba bělené, nebělené a polobělené papírové vlákniny, výroba vlákniny z odpadového papíru, výroba papíru a lepenky (včetně potahování, natírání a impregnace papíru a lepenky), buničité vaty, vlnitého papíru a balicího materiálu z papíru a lepenky, domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru, kancelářských potřeb z papíru, tapet (včetně tapet potahovaných plasty a textilních tapet) a dalšího zboží z papíru a lepenky (filtračních papírů, papírových a lepenkových cívek a podobně)
Obsahem živnosti není výroba her, hraček, hracích karet z papíru a lepenky.

21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů, prospektů a jiných tištěných náborových materiálů, diářů, kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů. Provádění korektur a technická redakce
Obsahem živnosti není vydávání a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, polygrafická výroba ani rozmnožování tištěných podkladů počítačovými tiskárnami a rozmnožovacími stroji.

22. Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin, činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů
Obsahem živnosti není výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů a počítačového software.

23. Vázání a konečné zpracování knih

Vázání a konečné zpracování knih dokončováním tiskových archů (do knih, brožur, katalogů a podobně), skládáním, sesazováním, šitím, lepením, porovnáváním, vázáním provazem, zdobením zlatým tiskem a dokončování tisku papíru nebo kartonu pro obchodní dopisy a formuláře nebo děrování, slepování, laminování a jiné práce směřující ke kompletaci knih a tiskovin
Obsahem živnosti nejsou práce spojené s tiskem knih, periodických a neperiodických tiskovin, sazba tisku a zhotovování tiskařských předloh.

24. Grafické práce a kresličské práce

Vytváření grafických návrhů a grafická úprava textů, projekčních folií, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické práce. Zhotovování technických výkresů a náčrtků
Obsahem živnosti není projektová činnost v investiční výstavbě a příprava a vypracovávání technických návrhů a projektů.

25. Výroba koksu a surového dehtu

Činnosti spojené s výrobou koksu a surového dehtu z černého a hnědého uhlí.

26. Výroba chemických látek a chemických přípravků

Výroba chemických látek a přípravků (umělých hnojiv, plastů, syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, mýdla, saponátů, pracích, čistíiích a lešticích přípravků a dalších chemických látek pro výrobní a laboratorní účely a podobně)
Obsahem živnosti není výroba chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující, paliv a maziv, syntetického a kvasného lihu, léčiv a kosmetických prostředků (včetně toaletních a dezodoračních mýdel), chemických vláken.

27. Výroba nenahraných nosičů údajů

Výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů, disket a pásků pro počítače, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů
Obsahem živnosti není výroba papíru.

28. Výroba chemických vláken

Výroba syntetického hedvábí, spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken.

29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Výroba polotovarů a hotových výrobků z plastů (plastové desky, bloky, fólie, profily, filmy, hadice, trubky, potravinářská umělá střeva a podobně), obalů z plastů, plastových výrobků pro stavebnictví (dveře, okna, rolety, obložení, podlahy, sanitární zboží a podobně), plastového nádobí a jiného zboží pro domácnost a obdobné užití, plastových toaletních, kancelářských a školních potřeb, součástí ošacení, strojních dílů tvářených z plastů a nábytkového kování z plastů a podobně. Výroba gumárenských výrobků vyráběných studenou cestou
Obsahem živnosti není výroba plastů v základní formě, zpracování gumárenských směsí vulkanizací. Výroba plastových hraček, sportovních potřeb, zdravotnických a dentálních přístrojů a pomůcek, výroba plastové obuvi a nábytku.

30. Výroba a zpracování skla

Výroba tvrzeného nebo laminovaného plochého skla, skleněných zrcadel, vrstvených izolačních elementů ze skla, dutého, obalového, užitkového, osvětlovacího a ozdobného skla, skleněných vláken včetně skleněné vaty a skleněné příze, skleněných výrobků pro laboratorní, technické a hygienické účely, hodinových skel, optického skla, skleněných izolátorů, tyčí a trubic a podobně. Malování užitkových skel sodno-draselných či olovnatých, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve vypalovacích pecích
Obsahem živnosti není broušení, leptání a rytí skla.

31. Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)

Výroba užitkového a ozdobného porcelánu, keramiky a hrnčířských výrobků, elektrických izolátorů a součástí k nim, laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z keramiky, keramických nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných keramických výrobků pro technické účely, žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží (tepelně izolačního keramického zboží z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel, tvarovek, keramických retort, kelímků, muflí, trubic a podobně)
Obsahem živnosti není výroba keramických výrobků pro stavebnictví, s výjimkou žáruvzdorných, keramické bižuterie a hraček.

32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely, nežáruvzdorných keramických kachlí, obkladaček, mozaikových kostek, dlaždic, nežáruvzdorných konstrukčních stavebních materiálů z pálené hlíny (cihel, střešní krytiny, trubkových komínových nástavců, rour, podlahových tvarovek), kameniny pro stavebnictví, cementu (slínku, hydraulického cementu, struskového cementu, fosfátového, aluminozního a podobně), nehašeného vápna, sádry, práškové malty, stavebních prvků z betonu, výrobků z cementu nebo umělých kamenů, sádrových výrobků pro stavební účely, transportního betonu, stavebních materiálů z osinku nebo z rostlinných substancí spojovaných cementem nebo sádrou nebo jinými minerálními pojivy, předmětů z celulózo-vláknitých cementů a podobně
Obsahem živnosti není zpracování přírodního kamene a výroba žáruvzdorných keramických výrobků pro stavebnictví.

33. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Výroba mlýnských kamenů, ostřicích a lešticích kamenů z přírodních nebo umělých brusiv (včetně brusných výrobků na měkkém základě) a výroba vláken, tkanin, oděvů, ochranných přileb, obuvi, šňůr, provazů, lan, plsti z minerálních materiálů, minerálních izolačních materiálů vyráběných ze struskové vlny, skalní vlny a podobných minerálních vln, vermikulitové vlny, rozpínavé hlíny a podobných tepelně izolačních hmot, zvukově izolačních nebo zvuk absorbujících materiálů a předmětů z různých minerálních substancí (přepracované slídy, výrobků ze slídy, rašeliny a grafitu pro jiné než elektronické účely)
Obsahem živnosti není výroba skleněné vlny, práce spojené s ručním a strojním zpracováním přírodního a umělého kamene (pro stavebnictví, hřbitovy, cesty a obdobné účely).

34. Broušení technického a šperkového kamene

Broušení technického a šperkového kamene, zejména štípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Broušení speciálních výbrusů podle výkresu nebo prototypu
Obsahem živnosti nejsou práce spojené se zpracováním přírodního kamene (pro stavebnictví a podobně) a klenotnické práce spojené s osazováním šperkového kamene.

35. Výroba a hutní zpracová ní železa a oceli

Výroba surového železa, slévárenského surového železa, surového železa pro výrobu ocele, houbovitého železa (v kusech, granulích a podobně). Výroba ocele v konvertorech, elektrických a martinských pecích a jinými metodami, vysokouhlíkového feromanganu, vysokopecní zrcadloviny v základních tvarech a litin. Výroba za tepla a za studena válcovaných ocelových výrobků z ingotů, zejména širokých i úzkých pásů, desek, plechů, fólií, drátů, tyčí, profilů a štětovnic, kolejnic a jiných výrobků pro železnici. Výroba litinových a ocelových trub a trubek všemi druhy hutních technologií, výroba fitinků, svařovaných ocelových trubek a ocelových trubkových spojek. Výroba tyčí a profilů kováním. Výroba ocelového drátu tažením nebo protahováním za studena. Jiné hutní zpracování materiálu, zejména výroba feroslitin, železného prášku a granulovaného železa, materiálu pro železniční svršky, kovových písků pro pískování
Obsahem živnosti není odlévání hotových výrobků a polotovarů ze surového železa a ocele, odlitků ze šedých litin, tvarovaných odlitků do grafitových forem.

36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Výroba hliníku a hliníkových slitin a hutních výrobků a polotovarů z hliníku a jeho slitin a oxidu hlinitého. Výroba olova, zinku, cínu, mědi z rudy a elektrolyticky čištěného odpadu a šrotu, výroba slitin těchto kovů a výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba chromu, manganu, niklu a dalších neželezných kovů z rud, oxidů nebo elektrolyticky a aluminotermicky čištěného odpadu a šrotu, slitin těchto kovů a hutních výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba drahých kovů (výroba a rafinace zlata, stříbra, platiny a podobně, nikoli ve slitcích), výroba slitin drahých kovů pro technické účely, výroba hutních výrobků a polotovarů z drahých kovů, plátování obecných kovů stříbrem, plátování obecných kovů nebo stříbra zlatem, plátování zlata, stříbra nebo obecného kovu platinou (nebo kovy její skupiny). Výroba niklových kamínků
Obsahem živnosti není výroba slitin drahých kovů pro klenotnictví a dentální účely.

37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory a akumulátory), reaktorů
Obsahem živnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení a výroba drobných kovových obalů.

38. Výroba kovového spotřebního zboží

Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně), kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně, kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků a podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků, drobných kovových pomůcek, drobných kovových doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu, sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně
Obsahem živnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

39. Uměleckořemeslné zpracování kovů

Uměleckořemeslná činnost, při níž jsou tradičními, speciálními, převážně rukodělnými technologiemi (kovolijectví, kovotepectví, umělecké kovářství a zámečnictví, cizelérství, zvonařství, pasířství, platnéřství, medailérství a rytí kovů, cínařství atd.) zpracovávány kovy za účelem vytvoření kusových kovových předmětů, například zvonů, plastik, liturgických předmětů, přileb, štítů, rektorských řetězů, medailí a odznaků, svícnů a konvic historizujícího charakteru
Obsahem živnosti není výroba šperků, klenotů, ozdob a ručně tepaných výrobků z drahých kovů a jejich kombinací s obecnými kovy.

40. Povrchové úpravy a svařování kovů

Provádění jednotlivých způsobů tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy kovových výrobků, zejména pískování, otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků laky, tmely, potahování kovových předmětů nekovovými materiály. Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů
Obsahem živnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a žárovými a plazmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů a technologie spojené s přípravou a nanášením smaltovacích suspensí a vypalování skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.

41. Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Výroba spalovacích motorů a jejich dílů (vyjma leteckých, automobilových a motocyklových), lodních motorů, motorů pro lokomotivy a motorů stacionárních a jejich dílů, parních, plynových a vodních turbin, vodních kol a jejich regulátorů, dmychadel a exhaustorů, kompresorů, čerpadel, zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem nebo motorů na větrný pohon, uzavíracích a regulačních částí potrubí (kohouty, ventily, šoupátka), výtokových armatur a armatur k topení. Výroba valivých ložisek a jejich dílů, zařízení pro převod otáčivého pohybu (hřídelů, čepů, kluzných ložisek), převodových skříní a jiných druhů zařízení pro převod rychlosti, spojek a spojovacích hřídelů, setrvačníků, kloubových spojení, řetězů, zařízení pro hydraulickou transmisi a podobně.

42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Činnosti spojené s výrobou pecí, sušáren průmyslových i laboratorních, hořáků, spaloven, mechanických překládacích zařízení, roštů, vykladačů popela. Výroba ručních, motorových zvedacích, manipulačních, nakládacích a vykládacích zařízení, kladkostrojů, zdviží, jeřábů, pojízdných zvedacích rámů, pracovních vozíků vybavených nebo nevybavených zvedacím nebo jiným manipulačním zařízením s vlastním nebo bez vlastního pohonu používaných pro dílenskou přepravu, mechanických manipulátorů nebo průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání, manipulaci nakládání a vykládání, dopravníků, kapalinových zdviží, výtahů, eskalátorů nebo pohyblivých schodišť. Výroba chladírenského a mrazírenského průmyslového zařízení, klimatizačních zařízení, výměníků tepla, ventilátorů, zařízení na rozptylování a rozprašování tekutin nebo prášků (vodních děl, hasicích přístrojů, strojů na pískování a čištění vodní parou). Výroba filtračních a čisticích zařízení, balicích a obalových strojů (plnicích, zavíracích, tvarovacích, těsnicích, kapslovacích, značkovacích a podobných zařízení), strojů pro čištění a sušení lahví a pro sycení nápojů oxidem uhličitým, zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy, v chemickém nebo nápojovém průmyslu, plynových generátorů, kalandrovacích a jiných válcovacích strojů a válců pro ně, odstředivek, prodejních automatů a podobných zařízení. Výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně)
Obsahem živnosti není výroba vyhrazených tlakových zařízení, výroba zařízení pro domácnost a strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví.

43. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Výroba traktorů a malotraktorů používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví a ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví (zejména žacích strojů, samonakladačů a samovykladačů, přívěsů a návěsů, zemědělských strojů na úpravu půdy, pěstování rostlin nebo zúrodňování, sklizňových strojů a mlátiček, dojicích přístrojů, rozprašovačů pro zemědělské použití, strojního vybavení pro drůbežárny, včelařství, míchání krmiv, čištění, třídění a značkování vajec, plodů, semen a podobných zařízení). Výroba obráběcích strojů (zejména obráběcích strojů pro třísková obrábění včetně strojů pracujících s laserem, ultrazvukem, elektrickým výbojem, obráběcích strojů, které neodebírají materiál, obráběcích strojů pro osazování hřebíků, šití drátem, lepení, strojů pro sváření, tvrdé a měkké pájení, výroba upínadel, držáků nástrojů a speciálního vybavení pro obráběcí stroje, mechanických nástrojů s vlastním motorovým nebo pneumatickým pohonem) strojů a zařízení pro metalurgii (zejména strojů a zařízení pro manipulaci s roztavenými kovy a válcovacích stolic a válců pro ně), strojů a zařízení pro chemický průmysl, stavebních a důlních strojů (nepřetržitých elevátorů a dopravníků, vrtacího, řezacího, hloubicího a tunelovacího zařízení, strojního zařízení pro zpracování minerálů, jejich sítování, třídění, míchačů na beton a malty, strojů na odstraňování zeminy, beranidel a vytahovačů pilot, stříkaček na maltu, rozstřikovačů živce, strojů na betonování povrchů, radlic pro buldozery a podobně), strojů pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku (zejména zemědělských sušáren, strojů na zpracování mléka, výrobu sýrů, strojů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro pekárenský průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů, porcovačů těsta, strojů a zařízení pro zpracování masa, drůbeže, ryb, ovoce, ořechů, zeleniny, strojů pro výrobu cukrovinek, kakaa, čokolády, cukru, nápojů, pro extrakci a zpracování tuků nebo olejů, strojů pro zpracování tabáku, strojů a zařízení pro pivovary, strojů pro přípravu jídel v restauracích), strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný průmysl (zejména textilních strojů, pomocných strojů pro textilní strojní park, strojů pro zpracování vláken, strojního vybavení pro velkoprádelny, šicích strojů, jehel do šicích strojů, strojů pro zpracování hotových kožešinových výrobků nebo usní, kožedělných strojů), strojů pro papírenský průmysl (zejména strojů pro přípravu papíroviny, zařízení pro výrobu papíru a kartonu, strojů a zařízení na výrobky z papíru a kartonu), strojů a zařízení pro zpracování pryže, plastů a výrobků z těchto materiálů, strojů a přístrojů pro tisk, brožování a vazbu knih, strojů a zařízení pro výrobu obkladaček, cihel, formovacích desek a dalších speciálních strojů a přístrojů
Obsahem živnosti není výroba strojů a přístrojů pro domácnost a výroba elektrických strojů a přístrojů.

44. Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a elektrického vybavení

Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí menším než 50 V nebo stejnosměrném napětí menším než 75 V (například kapesních kalkulaček). Výroba elektronického vybavení zejména pro silniční motorová vozidla a pracovní stroje
Obsahem živnosti není výroba telekomunikačních zařízení a výroba elektrických hraček.

45. Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Výroba rozvaděčů nízkého napětí a elektrického zařízení pro spínání a ochranu elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů napětí, tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek, ovládacích panelů). Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně. Výroba galvanických článků a baterií
Obsahem živnosti není výroba vyhrazených elektrických zařízení.

46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost, zejména výroba neelektrického zařízení na vaření a vytápění pro domácnost (neelektrických prostorových ohřívačů, kuchyňských sporáků, krbů, kamen, ohřívačů vody, varných zařízení, vyhřívaných desek a podobně).

47. Výroba elektronických součástek

Výroba elektronických součástek, zejména žhavených nebo studených katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek, televizních obrazovek, snímacích elektronek, elektronických převáděčů a multiplikátorů, mikrovlnných elektronek, přijímacích a zesilovacích výbojek nebo elektronek, diod, tranzistorů, tyristorů a podobných polovodičových prvků, polovodičových prvků citlivých na světlo včetně hradlových fotonek, instalovaných piezoelektrických krystalů, elektronických instalovaných obvodů a mikrosestav, monolitických integrovaných obvodů, hybridních integrovaných obvodů a elektronických mikrosestav v litých obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů, elektrických kondenzátorů a odporů včetně reostatů a potenciometrů
Obsahem živnosti není výroba elektronických zařízení a přístrojů.

48. Projektování elektrických zařízení

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Zahrnuje koncepční návrhy, výpočty a vypracování schemat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

49. Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Výroba zdravotnických prostředků, zejména elektrodiagnostických přístrojů, mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů, aparatur pro psychologické testování, respirátorů, plynových masek, naslouchacích aparátů, kardiostimulátorů, potápěčských dýchacích přístrojů, injekčních stříkaček, jehel, zrcadel, reflektorů, endoskopů, výroba lékařského nebo veterinárního zařízení (operačních stolů, zubolékařských křesel a podobně)
Obsahem živnosti není výroba protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží, brýlí a kontaktních čoček, teploměrů a jiných měřidel.

50. Výroba optických a fotografických zařízení

Výroba kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků (zejména čoček, optických zrcadel, barevných filmů, polarizačních elementů, optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů nebo jejich osvětlení), optických přístrojů (zejména optických mikroskopů, zařízení pro mikrofotografii a mikroprojekci, zvětšovacích skel, dalekohledů), fotografických a kinematografických zařízení a podobně
Obsahem živnosti není výroba brýlí, kontaktních čoček, výroba stanovených optických měřidel.

51. Výroba motorových vozidel

Výroba osobních a nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, traktorů a speciálních vozidel, motorů k motorovým vozidlům, ostatních motorových vozidel (zejména dopravních prostředků k jízdě po sněhu, obojživelných vozidel, požárních automobilů, čisticích vozů, pojízdných knihoven a podobně). Výroba dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a karosérií motorových vozidel, pokud jsou prováděny výrobci motorových vozidel. Činnosti spojené s výrobou motocyklů, mopedů a jiných dvoukolových vozidel, motocyklů s přívěsným vozíkem, součástek a příslušenství pro motocykly.

52. Výroba karosérií

Výroba karosérií včetně kabin pro motorová vozidla, vnějšího vybavení pro všechny typy motorových vozidel (včetně tahačů), přívěsů, návěsů, podvalníků a přepravních kontejnerů. Výroba skříní kolejových vozidel a karosérií vozů železničního parku bez vlastního pohonu, karosérií strojů pro různá odvětví průmyslu a podobně.

53. Stavba a výroba plavidel

Stavba a výroba lodí, malých plavidel, jachet, plovoucích strojů, plovoucích zařízení (například plovoucích přístavních můstků, plovoucích garáží) a podobně
Obsahem živnosti není výroba obojživelných vozidel, motorů pro plavidla a výroba navigačních přístrojů.

54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba elektrických a dieselových kolejových lokomotiv, samohybných železničních a tramvajových vozů, vozů lanových drah, železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (zejména osobních, nákladních a cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských a jeřábových vozů a tendrů). Výroba specializovaných částí železničních a tramvajových lokomotiv nebo vozového parku (zejména podvozků, náprav a kol, brzd a dílů k nim, háků a spojovacích elementů, nárazníků) a podobných zařízení
Obsahem živnosti není výroba elektromotorů, motorů a turbin, elektrického signalizačního a dopravně kontrolního zařízení, nesmontovaných kolejí a podobně.

55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba jízdních kol bez motoru a ostatních kolových vozidel bez motoru, zdravotnických prostředků - vozíků pro invalidy s motorem a bez motoru, kolečkových židlí pro postižené, koleček, trakařů, zavazadlových vozíků, ručních dvoukolek, vozů tažených zvířaty a dalších nemotorových dopravních prostředků. Výroba dílů a příslušenství pro nemotorové dopravní prostředky a vozíků pro invalidy s motorem
Obsahem živnosti není výroba jízdních kol s přídavným motorem, výroba dětských tříkolek a jiných kolových hraček.

56. Výroba čalounických výrobků

Výroba čalouněného nábytku (zejména čalouněných sedadel, křesel, pohovek, taburetů) a výroba koster pro matrace a matrací. Zakázková výroba čalouněného nábytku a čalounění již zhotoveného nábytku, případně jeho částí, dveří a interiérů budov, zhotovování závěsů, drapérií, včetně jejich umístění v interiérech a další dekoratérské činnosti. Čalounění sedadel a interiérů dopravních prostředků
Obsahem živnosti není zhotovování dřevěného nábytku a zakázková výroba a opravy dřevěných částí židlí, sedadel a podobně.

57. Výroba hudebních nástrojů

Výroba hudebních nástrojů strunných, klávesových strunných nástrojů, klávesových trubkových varhan, akordeonů, dechových nástrojů, bicích hudebních nástrojů a dalších hudebních nástrojů. Výroba dílů a příslušenství k hudebním nástrojům (metronomů, ladiček, strun a podobně). Výroba hudebních nástrojů, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky, flašinetů, parních varhan a podobně.
Obsahem živnosti není výroba mikrofonů, reproduktorů, gramofonů, magnetofonů, zvonů, hudebních hraček a výroba hracích skříní.

58. Výroba sportovních potřeb

Výroba zboží a vybavení pro sport (zejména míčů, raket, pálek, holí, lyží, lyžařského vázání, hůlek, sáněk, bobů, potřeb pro sportovní rybaření, loveckých potřeb, horolezecké výzbroje, sportovních rukavic, bruslí, luků, samostřílů, kuší), vybavení tělocvičen a atletických zařízení.
Obsahem živnosti není výroba sportovního oblečení, obuvi, přileb, sedlářského a brašnářského zboží, zbraní a munice, člunů a sportovních lodí, jízdních kol a sportovních vozidel.

59. Výroba her, hraček a dětských kočárků

Výroba panenek a jejich oblečení, zvířátek, hračkových vybavení domácnosti, mechanických hraček, zejména vláčků, autíček, kolových hraček používaných k jízdě, tříkolek, hračkových hudebních nástrojů, zboží pro lunaparky, stolních nebo společenských her, hracích karet, modelů, elektrických vláčků, stavebnic, skládaček, elektronických her a podobně. Výroba dětských kočárků a kočárků pro panenky.

60. Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru

Výroba psacích per a tužek, náplní do per a tužek, razítek, ručních tiskáren nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav a dalších školních a kancelářských potřeb.
Obsahem živnosti není výroba kancelářského papíru, školních sešitů a brašnářského zboží.

61. Výroba bižuterie

Výroba bižuterie a ozdob z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů.

62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Výroba košťat a kartáčů, ručních mechanických smetáků, mopů a péřových prachovek, kartáčků, malířských válečků, štětců a podobně. Výroba konfekčních zapínadel (knoflíků, patentek, zdrhovadel, šicích potřeb a podobně), vycházkových holí, deštníků, slunečníků, markýz a podobně. Výroba zápalek, cigaretových zapalovačů, dýmek, hřebenů, vakuovaných lahví, termosek, svíček, umělých květin a podobně. Výroba zařízení, strojů, přístrojů a předmětů, jejichž výroba není vyňata z režimu živnostenského zákona, není předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných ani nespadá do činností uvedených v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, pod jiným než tímto oborem živnosti.

63. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrotu. Přeprava fekálních odpadů fekálními vozy.
Obsahem živnosti není shromažďování, přeprava, skladování, zneškodňování, využívání, sběr, výkup, třídění a úprava nebezpečných odpadů.

64. Úprava a rozvod užitkové vody

Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody převážně k průmyslovým účelům.
Obsahem živnosti není provozování vodovodních úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních sítí pro zásobování pitnou vodou, hromadné zásobování vodou, provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

65. Přípravné práce pro stavby

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách.
Obsahem živnosti nejsou zednické práce, odstraňování staveb ani zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem.

66. Specializované stavební činnosti

Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních, to je vrtaných studní v délce do 30 m, pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek z prefa výpustí, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně), potrubářské práce, kamnářské a šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a jiná obdobná činnost.
Obsahem živnosti nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské a další práce, jež jsou předmětem řemeslných živností, ani hloubení studní hornickým způsobem.

67. Dokončovací stavební práce

Činnosti spojené zejména s dokončováním a úpravou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, malířské a natěračské práce, sklenářské práce (včetně zasklívání, rámování obrazů, úpravy skla pro skříně, stoly, úpravy a rámování zrcadel a podobně), pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem a další obdobné práce.
Obsahem živnosti není kladení podlah vlysových, parketových, palubových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých, obkladačství, štukatérství, obkládání sádrokartonem a podobně.

68. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Technická investorskoinženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.
Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.

69. Zprostředkování obchodu

Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného.
Obsahem živnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

70. Velkoobchod

Nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.
Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem.

71. Maloobchod se smíšeným zbožím

Nákup smíšeného zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží se rozumí prodej potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v prodejnách se širokým sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, v nichž je doplňkově prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a podobně).
Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, tabákových výrobků, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

72. Specializovaný maloobchod

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo obdobného charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho prodej ve specializovaných prodejnách.
Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, tabákových výrobků, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

73. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej veškerých motorových vozidel z výroby (dvoukolových, čtyřkolových a jiných vícekolových), ojetých motorových vozidel, příslušenství těchto vozidel a součástek těchto vozidel, pomůcek k údržbě těchto vozidel a pomůcek pro motoristy.

74. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej zvukových a zvukově-obrazových záznamů a prodej nenahraných nosičů těchto záznamů. Pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.
Obsahem živnosti není prodej software pro počítače a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

75. Maloobchod tabákovými výrobky

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tabáku a tabákových výrobků a s tímto prodejem spojený doplňkový prodej zápalek, zapalovačů, dýmek a jiných potřeb pro kuřáky.

76. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej provozovaný mimo stavby určené k tomuto účelu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o zásilkový prodej zboží, stánkový prodej zboží na tržištích, v mobilních zařízeních a pojízdných prodejnách, podomní a pochůzkový prodej. Prodej zboží pomocí prodejních automatů umístěných mimo prodejny prodejce provozujícího prodejní automat. Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej zboží prostřednictvím Internetu.
Obsahem živnosti není prodej potravin a jiného zboží při slavnostech, sportovních podnicích a podobných akcích konaných v obci, v níž má prodejce provozovnu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, v níž obdobné zboží prodává.

77. Maloobchod použitým zbožím

Nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Obsahem živnosti není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých zbraní podléhajících registraci a podobně.

78. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Činnosti spojené s nákupem paliv a maziv za účelem jejich prodeje a prodej přímým spotřebitelům. Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými a ekologickými předpisy, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu paliv a maziv, prodeje drobného sortimentu zboží, který má vztah k motorovým vozidlům (drobné autodoplňky a autokosmetika, suvenýry, automapy, mazací oleje v malém balení, nemrznoucí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, kapaliny do brzdového systému a podobně), drobná údržba motorových vozidel (výměna a doplnění provozních kapalin, mytí aut ručně i pomocí myček). Zprostředkování prodeje paliv a maziv.
Obsahem živnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.

79. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Mytí a běžná údržba motorových vozidel spočívající v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů, provádění povrchové úpravy karosérií tmelením, broušením, lakováním, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karosérie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažování kol, výměna provozních náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel a jiné podobné činnosti.
Obsahem živnosti nejsou opravy motorových vozidel (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin), opravy karosérií vozidel a opravy pneumatik spojené s vulkanizací.

80. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)

Opravy obuvi s výjimkou protetické obuvi a opravy brašnářského a sedlářského zboží (zejména brašen, aktovek, kabelek, nekovových pásků, sedel).
Obsahem živnosti není výroba obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (včetně zakázkové výroby), ani opravy ortopedické (zdravotní) obuvi a opravy prostředků protetické povahy.

81. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Praní , žehlení a mandlování prádla, plizování, opravy oděvů, prádla a punčoch, opravy, čištění (vyjma chemického) a údržba bytového textilu, vytahování deček a dalších textilních výrobků. Činnost sběren textilu a oděvů pro prádelny a pro chemické čištění. Čištění peří, surové vlny, příze a netkaného textilu. Opravy deštníků, slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží.
Obsahem živnosti není chemické čištění plošných metrových textilií a hotových textilních výrobků.

82. Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů, nůžek a dalších nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy mechanických šicích strojů, opravy a údržba dalších mechanických a dalších strojů a přístrojů převážně pro domácnosti včetně oprav elektrických a elektronických zařízení a přístrojů pracujících na napětí nižším než 50 V střídavých nebo 75 V stejnosměrných. Opravy a údržba hraček; opravy, údržba a servis sportovních potřeb a jízdních kol.
Obsahem živnosti nejsou opravy telekomunikačních zařízení, opravy sportovních motorových dopravních prostředků, opravy časoměrných zařízení.

83. Ubytovací služby

Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních stanovených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách). Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci a podobně), pokud jsou současně s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby, a poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek).
Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb (bytových domech, rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek, a poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby. Obsahem živnosti dále není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

84. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek (vyjma písemných zpráv určených konkrétní osobě) poslem a další související činnosti. Doprava nestandardními dopravními prostředky (například lyžařské vleky).

85. Skladování zboží a manipulace s nákladem

Nakládání a vykládání železničních vagonů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Provoz nákladních vah. Skladování všech druhů zboží.

86. Technické činnosti v dopravě

Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro nadměrné náklady, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další činnosti.

87. Potrubní doprava

Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek.
Obsahem živnosti není rozvod plynu a tepla a provozování poštovních služeb.

88. Zasilatelství

Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy.
Obsahem živnosti není vlastní přeprava nákladů, zastupování v celním řízení, činnost celních deklarantů a podobně.

89. Zastavárenská činnost

Poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité a případný následný prodej zastavené věci.
Obsahem živnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem nebo vyhrazeným zdravotnickým prostředkem, zbraní registrovanou podle zvláštního zákona, střelivem, pyrotechnickým výrobkem atd.

90. Realitní činnost

Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor.
Obsahem živnosti není správa a údržba nemovitostí pro třetí osoby (pokud tato není vázána na vlastnictví nemovitosti), krátkodobé ubytování osob v bytech, rekreačních objektech a podobně, zařízeních majících charakter ubytovací služby (převážně jako služby cestovního ruchu, agroturistika a podobně).

91. Správa a údržba nemovitostí

Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.
Obsahem živnosti není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

92. Pronájem a půjčování věcí movitých

Pronájmem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení pro zemědělství, stavebních strojů (bez obsluhy), spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných, zejména hospodářských, zvířat bez obsluhy.
Obsahem živnosti není pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní a střeliva, pronájem software a půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

93. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí.
Obsahem živnosti není prodej hardware, zpracování dat na počítači, správa počítačových sítí.

94. Kopírovací práce

Rozmnožování tiskových předloh kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami, potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.
Obsahem živnosti není polygrafická výroba (provádění tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku, litografie a podobně) při výrobě knih, novin a dalších periodických a neperiodických tiskovin, rozmnožování software a zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

95. Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových sítí a další činnosti vztažené k počítači.
Obsahem živnosti není poskytování (prodej) software a hardware ani opravy hardware.

96. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Výzkum a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, technických nebo společenských věd (zejména výzkum a vývoj aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob a podobně, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny).
Obsahem živnosti není výzkum v oblasti zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, vývoj zbraní, střeliva, výbušnin a letecké techniky.

97. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek, v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně.
Obsahem živnosti není daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo jiných pracovníků soudu).

98. Činnost technických poradců v oblasti .

Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice, chemii, potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství a lesnictví.
Obsahem živnosti není vlastní realizace technických činností, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

99. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Poradenská činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně). Poradenství v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, barvové poradenství a podobně.
Obsahem živnosti není psychologické poradenství a poradenství v oblasti ekonomie.

100. Testování, měření a analýzy

Testování, měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy v různých oblastech lidské činnosti, zejména provozování středisek kalibrační služby, výkon hydrometeorologických a meteorologických činností, chemické analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin, vod, měření radonu, defektoskopické zkoušky a podobně.
Obsahem živnosti nejsou zkoušky vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení v drážním provozu, zkoušky letadel a výrobků letecké techniky, úřední měření, měření emisí a imisí, výkon zeměměřických činností, diagnostická činnost v ochraně rostlin, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

101. Reklamní činnost a marketing

Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení.
Obsahem živnosti není tisk reklamních materiálů.

102. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské služby, péče o spisový materiál, včetně archivování písemností a podobně. Služby organizačně hospodářské povahy, zejména poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty, odkup pohledávek, přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek, poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně) a další služby obdobné povahy, které jsou živností a nejsou předmětem živností vázaných a koncesovaných ani nespadají pod jiný obor uvedený v nařízení vlády.

103. Balicí činnosti

Balení zboží mechanizovaným způsobem a ruční kompletace obalů a ruční balení zboží.

104. Příprava a vypracování technických návrhů

Příprava a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, zejména konstruktérská činnost ve strojírenství, vypracování technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní, potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro zemědělskou výrobu, vypracování návrhů technologického vybavení provozů.
Obsahem živnosti není projektová činnost ve výstavbě včetně projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, projektování pozemkových úprav, navrhování a projektování jaderných zařízení, projektování letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, vývoj zbraní podléhajících registraci ani projektování elektrických zařízení.

105. Překladatelská a tlumočnická činnost

Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodní jednání a jiné komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodní jednání a podobně.
Obsahem živnosti není tlumočení sloužící potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.

106. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.
Obsahem živnosti není výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

107. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí spočívající v organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.
Obsahem živnosti není zajištění zpracování, výroba a tisk reklamních materiálů.

108. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Činnosti spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve vztahu k textilu, ošacení, obuvi, šperkům, nábytku, a vypracováním návrhů designu všech výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů pro různé příležitosti, výkladních skříní, včetně realizace těchto úprav a podobná aranžérská činnost.

109. Výuka jazyků

Výuka jazyků, případně znakové řeči.
Obsahem živnosti není výuka jazyků realizovaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení a školách a zařízeních poskytujících vzdělávání studiem v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech ani výuka jazyků v zařízeních a školách nezařazených do sítě škol, u nichž poskytované vzdělání není výhradně zaměřeno na výuku jazyků.

110. Výuka v oblasti umění a společenského tance

Výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.
Obsahem živnosti není výchova a vzdělávání v oblasti umění a společenského tance provozovaná ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol ani ve školách a předškolních zařízeních nezařazených do sítě škol, u nichž výuka v oblasti umění není hlavním cílem vzdělávání zaměřeného převážně na jiné obory, ani příprava soutěžních tanečních párů a skupin.

111. Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí

Pořádání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, zejména vedení těchto akcí, organizace a zajištění výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí pořadateli, dohled nad dětmi při pobytu v táboře nebo na vzdělávací akci a podobně.
Obsahem živnosti není zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, tělovýchovných a sportovních služeb. Obsahem živnosti dále nejsou rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol.

112. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost.
Obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem dle zvláštních právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných služeb, výuka jazyků a výuka v oblasti umění a společenského tance. Dále obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení podle zvláštních právních předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do sítě škol.

113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení).
Obsahem živnosti není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel.

114. Výchova a mimoškolní vzdělávání

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Jiné mimoškolní vzdělávání a doučování žáků a studentů.
Obsahem živnosti není pořádání kursů, školení a seminářů, výuka jazyků a předmětů z oblasti umění, výuka řízení motorových vozidel, letadel a ve střelbě ze zbraní a dohled nad dětmi v rodinách.

115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi)

Opravy a údržba věcí z nejrůznějších oborů lidské činnosti, dokládajících historický vývoj, kulturní vyspělost a životní styl společnosti a společenských vrstev, a určených zejména ke spotřebnímu využití, s cílem zajistit jejich další uchování.

116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních představení pro veřejnost, zejména organizační, pořadatelské a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování muzeí, zejména shromažďování přírodnin nebo lidských výtvorů, katalogizování sbírek muzejní povahy a jejich zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na tématických výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů související s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a formou přechodných výstav, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů související s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy jiných galerií a zprostředkování prodeje děl výtvarných umění a jejich prodej. Provozování botanických a zoologických zahrad. Provozování knihoven, zejména získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování knihovnických informačních služeb, půjčování dokumentů, poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím související pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Provozování jiných kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.
Obsahem živnosti není provozování divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně-vzdělávacích zařízení zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávané v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a dalších kulturních představení účinkujícími, pořádání aukcí, poskytování dalších služeb v souvislosti s provozováním uvedených zařízení (provozování barů, občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného sociálního zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně).

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími na stálé scéně i jako hostující na nejrůznějších akcích svého druhu. Pořádání filmových a audiovizuálních představení (promítání a doprovodné akce pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra a diskžokeje, moderování různých kulturních, společenských akcí. Činnost zvukařů, osvětlovačů a další podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů. Provozování a pořádání cirkusových představení, varieté a podobných akcí. Provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, kulečníkových heren a dalších zařízení sloužících zábavě.
Obsahem živnosti není činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat.

118. Organizování sportovních soutěží

Organizování a pořádání sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních soutěžích a podobně. Činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku.
Obsahem živnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.

119. Zprostředkování služeb

Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zahraničně-studijních pobytů (au-pair) a zprostředkování jiných služeb.
Obsahem živnosti není zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.

120. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných administrativních činností souvisejících s jejich provozem.
Obsahem živnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci a autory.

121. Poskytování technických služeb

Poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování dopravních komunikací, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla v jiném než veřejném zájmu, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání výtahů, potápěčské práce, hubení škodlivých živočichů netoxickými látkami, provozování pohřebišť pro zvířata.

122. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro divadlo, film, modelování a aplikace umělých nehtů a podobně.
Obsahem živnosti není poskytování kosmetických služeb, manikúra a pedikúra, holičství a kadeřnictví a činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.

123. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.
Obsahem živnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

124. Poskytování služeb osobního charakteru

Poskytování služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, kartářek, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a doprovodné služby v oblasti cestovního ruchu, jimiž se rozumí doprovod skupiny osob nebo jednotlivců, zejména vedení a kontrola itineráře, zajištění programu, obstarání základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám.
Obsahem živnosti není poskytování výkladu o kulturním a přírodním dědictví země a poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...