smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Poradili jsme našim klientům - mzdy

 

Použití soukromého vozidla zaměstnancem

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Mohu uznat dálniční známku pro Českou republiky jako vedlejší výdaj při použití soukromého vozidla zaměstnancem jako daňově uznatelný výdaj? Známka byla zakoupena na nejkratší možnou dobu (14-ti dnů), ale cesta na dálnici byla uskutečněna pouze v 1 dni.

Řešení:

Podmínky pracovní cesty dle zákona o cestovních náhradách určuje zaměstnanci zaměstnavatel. Domníváme se, jestliže zaměstnavatel vyžaduje cestu po dálnici a zaměstnanec nemá dálniční známku, zaměstnavatel mu ji za uvedených podmínek může uznat jako náhradu prokázaných nutných vedlejších výdajů.


 

Stravné na pracovní cestě

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Náš zaměstnanec jede na pracovní cestu do Rakouska. Hranici překročí např. v 5 hodin, pobude v Rakousku a ve 12 hodin překročí hranici zpět. Stráví tedy v zahraničí 7 hodin. Ještě týž den jede ale znovu a stráví v zahraničí např. 6 hodin. Mohu vyplatit maximální výši diety za více než 12 hodin strávených v jednom dni v zahraničí 45 EUR nebo musím posuzovat každou pracovní cestu zvlášť, i když byly obě provedeny v jednom dni?

Řešení:

Dle §2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se zahraniční pracovní cestou rozumí doba pracovní cesty z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR a doba pracovní cesty v zahraničí. Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Jestliže tedy jedna zahraniční pracovní cesta skončila a začala druhá zahraniční pracovní cesta, potom je nutno každou pracovní cestu posuzovat samostatně a nelze je sčítat. Sčítat hodiny by bylo možné pouze v případě, že by se jednalo o jednu pracovní cestu.


 

Výše vstupní ceny pro stanovení 1% příjmu

Váže se na legislativu k 1.6.2005

Otázka:

Naše firma si pořídila formou finančního leasingu osobní automobil, který leasingová společnost koupila za 1 300 000 Kč. Po skončení smlouvy jsme auto odkoupili za 6 000 Kč. Poté bylo auto předáno zaměstnanci k pracovnímu i osobnímu využívání. Z jaké ceny bude zaměstnanci počítán příjem ve výši 1% vstupní ceny?

Řešení:

Danou problematiku řeší §6 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro pracovní i soukromé účely a jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely stanovení vstupní ceny se cena o tuto daň zvýší.


 

DPČ a svátek.

Váže se na legislativu k 20.10.2005

Otázka:

Velice ráda bych se zeptala na informaci ohledně proplácení svátků. Pracuji ve firmě o počtu 22 pracovníků. Každý den od pondělí do pátku nám chodí na 2,5 hodiny uklízet uklízečka, která je na dohodu o pracovní činnosti. Potřebujeme, aby každý den večer přišla uklidit, což pravidelně několik let již dělá. Přesto před 2 měsíci přišla žena majitele firmy a vydala rozhodnutí, že uklízečka nemá nárok na proplácení svátků - muselo by to prý být výslovně v dohodě uvedeno, což prý není. Nikde jsem se u Vás nedočetla, že by se z nějakých důvodů neměly svátky proplácet. Můžete mi poradit, kde bych toto našla. Já sama se zatím domnívám, že má nárok na proplácení svátků. Děkuji předem za odpověď.
Od: dana.bickova@seznam.cz

Řešení:

Domnívám se, že záleží na tom, jestli je stanovena pracovní doba. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že bude pracovat dvě hodiny denně a zrovna tento den vychází na svátek, bylo jí zabráněno z titulu státem stanoveného svátku jít do práce a proto jí náhrada náleží. Pokud ve smlouvě uvedenu práci úkolově, tzn. má uklidit a je jedno kdy(nesmí překročit 20 hod. týdně), tak nárok nemá.
Žena majitele firmy měla na mysli zřejmě dovolenou, která, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, zaměstnanci nenáleží.
 

Přihlášení na OSSZ.

Váže se na legislativu k 7.10.2005

Otázka:

Prosím o radu, kde stáhnu formulář na přihlášení k nemocenskému./platný od 1.7.2005 i pro MO/.Jedná se mi o neelektronický.
Od: brabcova.alesta@tiscali.cz

Řešení:

Všechny formuláře PSSZ jsou ke stažení na:
http://www.cssz.cz/tiskopisy/default.asp
Formulář k nemocenskému pojištění lze podat čtyřmi způsoby: 1. papírovu formou na formuláři vyzvednutém na PSSZ (vyplnit strojem, či hůlkovým písmem)
2. papírovou formou, vyplněním formuláře (strojem či hůlkovým písmem), který si vytisknete z pdf formátu na:
http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/prihlasky.asp
3. stáhnete si z výše uvedených stránek program a následně vyplníte formulář v PC a vytisknete 4. elektronicky po zaregistrování přístupových klíčů na PSSZ
Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...