smenu.gif

Ceník služeb

Rádi Vám zpracujeme podrobnou nabídku na zpracování účetnictví. Máte-li zájem, napište nám bližší informace, především počty jednotlivých dokladů. Tím máme na mysli faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců. Dále pak nás zajímá periodicita plátcovství dph.

Ceník účetních služeb

Služba Sazba
Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní (zaúčtováno někým jiným než naší účetní nebo pořízeno do systému importem z elektronického formátu) 17 /ks
Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní namátková 4 /ks
Inventarizace dokladů nezaúčtovaných naší účetní 4 /ks
Vystavení dokladu - vystavená faktura, kompenzace, atd 76 /ks
Příkaz k úhradě (kromě příkazů na daně a mzdy) 23 /pol
Odesílání datovou schránkou klienta 60 /měs
Kompletní obsluha datové schránky klienta 630 /měs
Plná moc na použití datové schránky poskytovatele 300 /měs
Automatické natahování příkazů do banky klienta 140 /měs
Automatické stahování výpisů z jednoho bank, účtu klienta 180 /měs
Přiznání
Kontrolní hlášení k DPH 700
Souhrnné hlášení k DPH 340
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 1 400
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP 4 900
Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) 2 700
Přiznání PO+FO s Ú k dani z příjmů + výkazy + příloha + podklady pro zápis do VR a zápis ze zasedání VH 7 600
dtto v plném rozsahu 9 300
Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání, platí jen v případě, že přiznání nevyhotovuje poskytovatel) 4 700
Přiznání PO - neziskovky s hospodářskou činností k dani z příjmů + výkazy + příloha + VR 7 900
dtto v plném rozsahu 9 600
Uzávěrka a podklady pro VR pro neziskovku nepodávající přiznání 2 400
Přiznání k dani silniční (1. auto) 770
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) 390
Přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani z nemovitosti 3 900
Přiznání DPPO svěřenského fondu 2 200
Odklad daňového přiznání právnické osoby 8 000
Vícepráce (zastupování na úřadech, poradenství, cest.příkazy, doprava, opravy při kontrolách účetnictví, účetní a mzdové práce, atp.) 780 /hod
Vícepráce hlavní účetní a školení 890 /hod
Konzultace daňového poradce 2 400 /hod
Příplatky k ceně za účetní případ
Digišanon - digitální archiv dokladů 3 /ks
Evidence středisek nebo zakázek nebo činností 5 /ks
Neziskovka s evidencí hospodářské činnosti 4 /ks
(nutnost rozúčtování správy) (ks = účetní případ)
Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb více jak 12 měsíců 0
(jinak účtováno sazbou za úč.příp.dle počtu pol. poč. stavů)
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům v Pohodě nebo Pamice 570 /měs
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům v SQL verzi (nad 10 000 řádků v deníku za rok) 880 /měs
Export ročních dat do SQL či MDB formátu 1 450
Expresní příplatek z položek dodaných po termínu +50%
(služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany poskytovatele při pozdním dodání podkladů objednatelem)

V ceně za účetní případ je již zahrnuta cena dokladové inventarizace a přiznání k DPH. Účetní uzávěrka je zahrnuta v ceně za přiznání k dani z příjmů. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina. Účetním případem se rozumí zaúčtování položky bankovního výpisu, položky faktur vydaných, faktur přijatých, pokladních dokladů, položky ostatních závazků a pohledávek (v případě nutnosti rozúčtovat doklad na více účtů či středisek atp.), kompenzací, odpisů majetku, mezd, interních dokladů a předpisů k platbě, o kterých se neúčtuje a je nutné je evidovat (např. předpisy k vrácení duplicitně placených částek či předpisy daňových záloh), zapsání zálohové faktury. Cena za přiznání k dani z příjmů může být po dohodě s klientem navýšena v návaznosti na složitost účetní uzávěrky. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník mezd

Ceník mezd 2022
zaměstnanců za měsíc cena za mzdu za zaměstnance s odvodem pojistného * zajištění kontrol na SP+ZP zajištění kontrol na FÚ + ÚP
1-20 350 23 23
21-30 320 16 16
31-50 270 14 14
51-200 190 6 6
201-300 160 4 4
301-500 150 2 2
501-800 140 2 2
801-1000 140 1 1
1001-1500 130 1 1

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zasílání diskrétních výplatních pásek elektronickou formou na samostatné adresy 6 /zam
Cena za zaměst. - dohoda o provedení práce (bez SP a ZP) 175 /zam
Příplatek za 1% fluktuace navíc nad limit 5% * 5 /zam
Příplatek za souběžný pracovní poměr s odvody pojistného jednoho zaměstnance u stejného zaměstnavatele 140 /zam
Odesílání datovou schránkou klienta 60 /měs
Automatické natahování příkazů do banky klienta 140 /měs
Sleva za zprac. přihl. a odhl. zaměstnanců klientem -23 /zam
Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce 780 /hod
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 1 400
Zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené -50%
Expresní příplatek +50%
(služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany poskytovatele při pozdním dodání dokladů objednatelem)

V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy včetně jejich doručení v rámci pražských poboček úřadů. Součástí je i dodání elektronického platebního příkazu pro import do banky.

Zastupování na úřadech lze počítat paušálem nebo v hodinové sazbě. Výpočet nároku nové exekuce z mezd je v hodinové sazbě. Rozúčtování jednoho zaměstnance na více středisek je v hodinové sazbě. Více souběžných pracovních poměrů jednoho zaměstnance u téže firmy podléhajících pojistnému je v hodinové sazbě Od mezd pro 50 zaměstnanců výše předpokládáme import dat v elektronické podobě z docházkového systému nebo v předepsané podobě databáze. * Ceny za zprac. mezd platí při fluktuaci do 5% měsíčně. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Ceník archivace dokladů

Služba Sazba
Uložení písemností 1,50 Kč / bm / den
Vypracování skartačního plánu 900 Kč / bm
Doprava 25 Kč / km
Vyhledání dokumentů 150 Kč / 1 strana
Sken dokumentů včetně zaslání emailem 50 Kč / 1 strana
Distribuce dokumentů poštou 80 Kč / 1 strana
Skartace písemností včetně dopravy 20 Kč / kg (600 Kč/bm)
Individuální požadavky 650 Kč / hod

Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 b.m. = 10 - 12 šanonů s dokumenty A4 resp. 30,0 kg


Napište nám

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku účetních služeb, napište nám počty jednotlivých dokladů s informací za jak dlouhé období to je (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů) a periodicitu plátcovství dph. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců.

Zpráva

Pokud si žádáte odpověď
Příjmení prvního prezidenta Českoslovenka (Tomáš Garrigue ???????)
Vyplňte odpověď - spamová ochranaKontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895
Napište nám »

S úsměvem


Ó daně, ó daně »

Vzor daňového dokladu »

Na úřadě »Aktuality

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění od 2020

16.12.2019
Od 1. ledna 2020 se mění výše minimální zálohy, kterou platí OSVČ na zdravotní pojištění. Termín splatnosti záloh je od 1. dne kalendářního ...

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...